آیا علامتهای تجارتی سایر کشورها در ایران حمایت می شود

فقط کشورهائی که عضو کنوانسیون پاریس هستند می توانند از حمایت در ایران هم بر خوردار شوند.
12- من مدتهاست که از یک لوگو (مارک) برای محصولاتم استفاده می کنم و مدتی است فردی علامت مرا روی محصولات خود می چسپاند . ولی من آنرا تا کنون ثبت نکرده ام ؟آیا من می توانم از این فرد شاکی شوم ؟
ج: بله می توانید اما باید مدارک کاملی که سابقه استعمال شما را از دو جنبه اول سبق استفاده و دوم استفاده مستمر شما باید اثبات شود . البته یک پروسه پیچیده حقوقی است که باید توسط اهل فن پیگیری شود.
13- آیا می توان علامتی را با حروف انگلیسی ثبت نمود؟
بله
14- می توان یک نوشته را به جای شکل خاص به عنوان علامت تجاری ثبت کرد؟
ج: بله می توان نقش یا شکل یا حروف را به عنوان علامت تجارتی ثبت نمود
15- فرق لوگو ، مارک و علامت تجاری چیست؟
ج: چه در متون خارجی و چه در قوانین ایران هیچگونه اشاره ای به واژه لوگو نشده است و یک اصطلاح عامیانه محسوب می شود اما مارک به تنهائی کاربرد ندارد بلکه ترید مارک TRADE MARK همان معنی علامت تجارتی را دارد و در کشورهای دیگر مساوی با علامت تجارتی می باشد.
16- آیا می توانم لوگوی طراحی شده خود را به عنوان علامت تجاری ثبت کنم ؟
ج :بله می توانید البته شرایط شکلی را باید رعایت کنید یعنی باید یا نقش باشد یا تصویر یا حروف یا مختلط و اندازه آنهم باید 10*10 باشد و در 10 نسخه نیز تهیه شود و سایر شرایط مربوط به ثبت از جمله شباهت با دیگر مارکها نداشته و........
17- برای اقامه دعوی علیه سوء استفاده کننده از یک علامت تجاری چه مدارکی لازم است؟
ج: گواهی ثبت علامت تجارتی که باید از سوی اداره مالکیتهای صنعتی صادر شده باشد اگر مالک شخص حقیقی است باید مدارک اثبات کننده هویت خود اگر شخص حقوقی است باید آخرین آگهی تاسیس مدارکی که دلایل اثباتی شما محسوب می شسوند مانند استشهادیه محلی یا تامین دلیل یا پکینگ لیست گمرگی و غیره اگر دعوی توسط وکیل مطرح می شود باید وکالتنامه نیز ضمیمه باشد.