آیا می توان یک علامت تجارتی را برای هر کالائی نصب کرد

در قوانین موجود منعی ندارد مشروط بر اینکه علامت نصب شده متعلق به دیگری نباشد . و اگر خواهان حمایت قانون باشید باید کالا و طبقه را نیز رسما ثبت نمود.
22- اداره مالکیتهای صنعتی چیست و چه اداره ای است ؟
ج:اداره مالکیت صنعتی ادره دولتی است که از زیر مجموعه های سازمان ثبت اسناد و املاک محسوب و جزئ قوه قضائیه محسوب می شود . وظیفه این اداره ثبت علامتهای تجارتی و اختراعات می باشد . به این جهت صنعتی گفته می شود که معمولا اختراع جنبه صنعتی دارد و علامتهای تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند در مقابل اداره ثبت مالکیت صنعتی ادرات و سازمانهائی هستند که به ثبت مالکیتهای ادبی و هنری می پردازند مانند شورایعالی انفورماتیک در خصوص نرم افزارها و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در ثبت آثار سینمائی و نویسندگان . در ایران ادراه ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی در یک محل و تحت نظارت یک مدیر کل فعالیت دارند و بخش ثبت شرکتها دارای یک رئیس زیر نظر مدیر کل و نیز بخش مالکیتهای صنعتی نیز دارای یک رئیس و ایشان هم زیر نظر مدیر کل انجام موظیفه می نمایند.
23- اداره ثبت شرکت ها با اداره مالکیت صنعتی چه تفاوتی دارد؟
ج: به سوال 22 مراجعه کنید وبا این توضیح که اولی به ثبت شرکتها و تلویحا نام شرکتها می پردازد و دومی به ثبت علامتهای تجاری و اختراعات و هر دو یک اداره را تشکیل می دهند.
24- اگر من الان به اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی مراجعه و تقاضای ثبت علامت تجارتی بنز را برای پارچه داشته باشم چه اتفاقی خواهد؟
ج: معمولا اداره ثبت شرکت ها با رویه عدم پذیرش جواب شما را به لحاظ معرف و مشهور بودن علامت را می دهد . اما اگر کمپانی بنز علامت خود را در ایران به ثبت نرسانده باشد و نیز پارچه را به عنوان کالای مورد نظر خود ثبت نکرده باشد می توان چنین در خواستی را مطرح نمود . البته این حق برای کمپانی بنز محفوظ است که نسبت به ثبت علامت توسط شما معترض شده و تقاضای جبران خسارت بنماید . و در آخر اعلام می کنیم که شما با طرح چنین در خواستی در گیر یک موضوع پیچیده و سنگین حقوقی خواهید شد.