اثرات محیطی استفاده از سفید کننده

موسسه حمایت محیطی (EPA) چندین مطالعه علمی را در مورد اثرات آب نوشیدنی کلردار را ارزیابی کرده است و هیچ مدرکی دال بر خطر سرطان زایی، مشکلات تولیدمثلی یا مشکلات هنگام تولد نیافته است. کمیسیون اروپا (EC) همچنین مشخص کرده است که بیشتر منابعی که در معرض سفیدکننده کلری هستند از طریق تماس پوستی هنگام استفاده از سفیدکننده برای تمیزکاری خانه یا از طریق خوردن آب آشامیدنی کلردار است.
خوردن میزان کمی آب استخر ممکن است خطرناک باشد اما به لحاظ محیطی چون در معرض غیرمستقیم و غیرمعنی دار آن نیستیم مهم نیست. کمیسیون مشخص کرده است که هیچ شاهدی دال بر اثرات منفی بر سلامتی برای اینکه به طور طولانی مدت در معرض میزان کمی سفیدکننده کلری قرار بگیریم نیافته است.
براساس مرکز موسسه کنترل بیماری برای مواد سمی و ثبت بیماری هنگامی که هیپوکلریت سدیم در هوا آزاد می شود با نور خورشید و مواد طبیعی در محیط تجزیه می شود. هیپوکلریت سدیم در چرخه غذایی تجمع نمی یابد برعکس بعضی فلزات سنگین. هنگامی که هیپوکلریت سدیم وارد آب یا خاک می شود به یون های سدیمی، کلسیمی و هیدروکلریتی تجزیه می شود. این یون ها می توانند به طور بالقوه با مواد دیگر در آب واکنش دهند که اثرات احتمالی آنها ناشناخته است.
از پیامدهای سلامتی دیگر این است که سفیدکننده می تواند کمک کننده باشد. مطالعه اخیر که در ژورنال پدیاتریکز (Pediatrics) منتشر شده است بهبودی را را در اگزما نشان داده است بعد از اینکه آنها با محلول سفیدکننده رقیق شده حمام کردند. چون همه بچه ها در این مطالعه نشانه هایی از عفونت ثانویه باکتریایی پوستی داشتند گفتن این حرف دشوار است که آیا سفیدکننده به رفع اگزما کمک می کند یا اینکه به سادگی عامل عفونی را کشته و به پوست کمک کرده است تا التیام یابد.هنگامی که به طور مناسبی سفیدکننده کلری به کار گرفته شود می تواند آشپزخانه را تمیزتر و لباس های سفید را سفید نگه دارد.
منبع:asemoni.com