از طرح تا اجرای غرفه نمایشگاه

غرفه سازی مساوی با نجاری نیست. هر نجار و نقاشی غرفه ساز نیست.

غرفه یک اثر هنری است که زاییده ذهنی خلاق ، طراحی زبردست و نظارت و به کار گیری عوامل اجرایی توسط معماری حرفه ای است.
طراح یک گروه غرفه سازی خوب می داند که هر طرحی قابل اجرا نیست و مهندس معمار این گروه نیز می داند که با وجود اشراف علمی بر کار معماری و دکوراسیون داخلی ، از تجربه افراد اجرایی کار که زیر و بم کار غرفه سازی را خوب می دانند، بی نیاز نیست. شرکت غرفه ساز

عوامل موثر و مهم در غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی
1. انتخاب محل مناسب متناسب با محصول و فعالیت شرکت در جهت حضور نمایشگاه
2. انتخاب ابعاد و متراژ غرفه بر اساس امکانات، دکوراسیون غرفه نمایشگاهی و بازدید کنندگان
3. طراحی معماریغرفه ها با استفاده از نرم افزار های مهندسی سازه و آزمایش ایستایی غرفه ها
4. غرفه آرایی با روش مناسب چیدمان محصولات و یا خدمات به ترتیب اهمیت
5. درنظر گرفتن و طراحی محلی مناسب جهت مذاکره به دور از هیاهوی نمایشگاه
6. ایجاد سیستم منظم در ارائه خدمات در غرفه
7. ایجاد شرایط جذاب برای بازدید کنندگان از غرفه نمایشگاهی
8. استفاده از لوگو ، نمادها با توجه به نوع فعالیت شرکت در غرفه سازی
9. نورپردازی صحیح و هدفمند جهت ارائه خدمات یا محصولات
10. همسانسازی و ایجاد هارمونی بین دکوراسیون و لباس فرم هماهنگ برای مسئولین غرفه نمایشگاهی
11. بهره گیری از نظرات مدیران شرکت ها و ارائه ی مشاوره به شکل صادقانه در طراحی غرفه
12. ایجاد سیستم استاندارد تشریفات و پذیرایی
13. طراحی و تهیه پکیج های تبلیغاتی جهت ارائه در نمایشگاه