استانداردهای مورد نیاز دستگاه تصفیه آب

چهار استاندارد NSF نیازهای مربوط به تصفیه آب خانگی را پوشش می دهد:
فیلتراسیون: با استفاده از فیلتر ها ذراتی با اندازه ی بزرگتر از 5 میكرون در لابلای حفره های این فیلترها باقی می مانند و از این طریق می توان كیفیت آب را بهبود داد.همچنین از فیلترهای كربنی برای از بین بردن كلر آزاد و همچنین جذب مواد آلی استفاده می كنند.
نرم كردن آب: با استفاده از ستون های رزین كاتیونی می توان كلسیم و منیزیم را با یون سدیم جایگزین كرد. این ستون های رزینی سپس با استفاده از آب نمك احیا می شوند.
ضدعفونی با استفاده از نور فرابنفش: با استفاده از نور UV می توان آب را ضدعفونی كرد. این سیستم با تاباندن نور UV به میكروارگانیسم باعث غیرفعال شدن آن می شود.
سیستم اسمز معكوس: با استفاده از دستگاه های تصفیه آب اسمز معكوس می توان به كیفیت مطلوب آب آشامیدنی دست یافت. در این دستگاه ها با بهره گیری از تكنولوژی ممبران تمامی مواد مضر از آب حذف می شود و آب بدست آمده از نظر استاندارد مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد.