اصول صحیح نورپردازی در غرفه ها

براي نورپردازي موثر و صحيح در غرفه آرايي ، نکه هاي زير را رعايت نماييد:
» به خاطر داشته باشيد که قانون “نور بيشتر،نمايش بهتر” هميشه صدق نميکند.بسياري از کالاها در نور کم ، جذابيت بيشتري پيدا ميکنند.
»سعي نماييد به طور کلي براي غرفه خود، نور ملايم تري انتخاب کنيد. شرکت غرفه ساز
»سعي نماييد تنها نقاط مورد نظر نوراني تر باشد.
»براي راحتي و زيبايي بيشتر سعي شود براي محل نشستن يا راهروها و نقاط ضروري ، از نور ملايم استفاده گردد.
»همانطور که نور کافي و مناسب ، فضاي زنده اي براي نمايش کالا ها ايجاد ميکند ، رنگهاي باز به محيط آرامش خاصي ميبخشند.
»توجه داشته باشيد که رنگهاي مختلف نور ، احساسات مختلفي در ذهن بيننده القا ميکند.استفاده از رنگ هاي مختلف و متعدد جايز نيست زيرا بيننده بيش از آنچه متوجه کالاها شود ، در ميان رنگ هاي مختلف نورپردازي سرگردان خواهد شد.
»سعي نماييد يک يا دو رنگ را به عنوان رنگ هاي اصلي انتخاب کنيد و رنگهاي ديگر را به عوان سليه يا مکمل آنها در نظر بگيريد. 

سايت: تهران تجهيز