اصول صحیح نورپردازی در غرفه ها

برای نورپردازی موثر و صحیح در غرفه آرایی ، نکه های زیر را رعایت نمایید:
» به خاطر داشته باشید که قانون “نور بیشتر،نمایش بهتر” همیشه صدق نمیکند.بسیاری از کالاها در نور کم ، جذابیت بیشتری پیدا میکنند.
»سعی نمایید به طور کلی برای غرفه خود، نور ملایم تری انتخاب کنید. شرکت غرفه ساز
»سعی نمایید تنها نقاط مورد نظر نورانی تر باشد.
»برای راحتی و زیبایی بیشتر سعی شود برای محل نشستن یا راهروها و نقاط ضروری ، از نور ملایم استفاده گردد.
»همانطور که نور کافی و مناسب ، فضای زنده ای برای نمایش کالا ها ایجاد میکند ، رنگهای باز به محیط آرامش خاصی میبخشند.
»توجه داشته باشید که رنگهای مختلف نور ، احساسات مختلفی در ذهن بیننده القا میکند.استفاده از رنگ های مختلف و متعدد جایز نیست زیرا بیننده بیش از آنچه متوجه کالاها شود ، در میان رنگ های مختلف نورپردازی سرگردان خواهد شد.
»سعی نمایید یک یا دو رنگ را به عنوان رنگ های اصلی انتخاب کنید و رنگهای دیگر را به عوان سلیه یا مکمل آنها در نظر بگیرید. 

سایت: تهران تجهیز