اطلاعات ايمني در استفاده از آب ژاول

آب ژاول یا سفیدکننده، باعث از بين رفتن پشم مي‌شود، براي همين بايد از آن براي پارچه‌هاي پشمي و نيز ابريشمي و چرم استفاده كرد.
خيساندن زياد پارچه‌ها در آب ژاول سبب ضعيف شدن الياف آنها مي‌شود.
آب ژاول ، سبب خوردگي فلزات و وسايل فلزي مي‌شود.
آب ژاول یا سفید کننده، ماده اي بسيار سمي است و نبايد آن را در محيطهاي بسته بكار برد و از بكار بردن آن به همراه جوهر نمك و موادي مثل آن نيز بايد جدا خودداري كرد (يعني هميشه آن را به تنهايي و بدون مخلوط با پاك كننده‌هاي ديگراستفاده كنيد). زيرا اين دو با هم ، گاز بسيار سمي و كشنده كلر را تشكيل مي‌دهند.
ماده موثر آب ژاول (سديم هيپوكلريت) ، پوست ، چشم و ريه‌ها را تحريك مي‌كند و به آنها آسيب مي‌رساند، لذا از تماس مستقيم آن با دست بايد پرهيز كرد و از ورود ناگهاني آن به چشم بايد جلوگيري نمود.