برگزاری نمایشگاه

شرکت غرفه ساز- هر نمايشگاهي که برگزار مي شود اهداف خاصي را دنبال مي کند اما هدف کلي نمايشگاه ها معرفي تکنولوژي و فن آوري با ماشين آلات و تجهيزات جديد يک کشور مي باشد. از ديگر اهداف نمايشگاه جذب مشتريان جديد و نمايندگان جديد، شناخت و اصلاح کانال هاي توزيع و ارتباط با آن هاست علت اصلي اين مطلب که بيشتر شرکت کنندگان ما نمي توانند به اهداف فوق برسند اين است که اصول بازاريابي و چگونگي حضور در نمايشگاه را آموزش نديده اند و از آن اطلاعي ندارند. اخذ سفارشات جديد در معرفي محصولات بهتر و ارايه خدمات بهتر از ديگر اهداف حضور در نمايشگاه است و برخي اهداف ديگر عبارتند از:

- - معرفي آخرين محصولات توليدي به خريداران
- تبادل اطلاعات، دستاوردها و تحقيقات کاربردي و زمينه هاي فني- توليدي و تجاري.
- شناخت رقبا و ايجاد رقابت سالم.
- سنجش بازار مصرف کالا و استفاده از فرصت ها براي بهينه سازي.
- گردآوري اطلاعات جامع از محصولات توليد کننده همگون.
- نمايش تجهيزات غيرقابل حمل.
- انجام بازار سنجي براي توزيع و فروش کالا در داخل و خارج از طريق نمايندگي هاي معتبر.