تصفیه آب، آب شیرین کن، اسمز معکوس

عموماً تصفیه آب در حالت کلی شامل روش‌های معمولی و روش‌های پیشرفته می‌‌باشد. در روش‌های معمولی یا سنتی مانند فیلتر های شنی و کربنی هدف از تصفیه آب حذف املاح نامحلول و همچنین آلودگی‌های بیولوژیکی می‌‌باشد ولی در روش‌های پیشرفته، هدف حذفِ املاح محلول در آب است بنابراین هزینه تصفیه پیشرفته به مراتب بیشتر از تصفیه معمولی می باشد. روش های معمول در تصفیه آب:

عملکرد تصفیه از ابتدای ورود به تصفیه خانه که از نوع پلساتور است تا انتهای خروجی یک ساعت بطول می انجامد و شامل مراحل زیر است:

کلر زنی مقدماتی در بندهای انحرافی سدها
کلرزنی ابتدائی در ورودی تصفیه خانه
افزودن مواد شیمیائی و اختلاط سریع
اختلاط آرام، انعقاد و ته نشینی در پلساتورها
فیلتراسیون
کلرزنی انتهائی
مراحل شش گانه فرآیند تصفیه آب ، بصورت نیمه اتوماتیک کنترل می شود و گزارش آنها بوسیله دستگاههای کنترل و اندازه گیری به اتاق کنترل ارسال و به صور مختلف زیر به نمایش در می آیند:

دبی آبهای خام ورودی و تصفیه شده در دستگاههای ثبات به صورت لحظه ای ثبت می شوند.
سیگنالهای علائم در تابلوی میمیک دیافراگم روشن و خاموش بودن دستگاهها را نمایش می دهند.
علائم خطر ، اختلال و هشدار به همراه آژیر خطر در تابلوی سیگنالهای خطر به نمایش در می آیند.