تعریف علامت

علامت تجاری که می تواند شامل يك يا چند كلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصوير و یا ترکیبی از آنها باشد، علامت مشخصه ای است که کالاها و یا خدمات مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی را معرفی می نماید. به علاوه انواعي از علائم تجاري وجود دارند كه قابل رويت نيستند، بلكه در قالب نت هاي موسيقي كه جنبه شنيداري دارند يا به صورت بو كه استشمام مي شود، مشخص مي گردند: مانند رايحه گل هم چنين علائم تجاري مي توانند دو بعدي و سه بعدي نيز باشند
علامت خدماتي چيست؟
علامت خدماتي، خدمات ارائه شده توسط يك شركت يا مؤسسه را از ساير شركت هايي كه خدمات مشابه ارائه مي دهند جدا مي سازد و در فروش و تبليغات به كار مي رود.. كار كرد اين علائم شبيه علائم تجاري است و هدف آن تميز كالاها و خدمات از كالاهاوخدمات مشابه است با اين تفاوت كه علائم تجاري نشاني است كه روي كالا يا در رابطه با بازار مصرف به كار برده مي شود اما علامت خدماتي روي سربرگ ها و فاكتور ها و يا روي لباس كارمندان خدماتي به كار ميرود.

علامت تصديقي چيست؟
علائم تصديقي ،علائم تجاري يا خدماتي هستند كه به منظور نشان دادن اينكه كالا يا خدمات داراي برخي استاندارد هاي كيفي يا نشاّت گرفته از مبداْ خاصي هستند به كار مي رود.

علامت جمعي چيست؟
علائم جمعي علائمي هستند كه متعلق به انجمن هايي است كه اعضاي آن ها به دليل برخي ويژگي ها و خصوصيات برجسته ، خود را با اين علائم معرفي مي كنند.مانند علائمي كه اتحاديه هاي مختلف براي شناساندن خود بر مي گزينند.