تنوع در خطوط مخابراتی

تنوع خطوط مخابراتی
تنوع خطوط مخابراتی که در ایران وجود دارد، خارج از این 2 نوع نمی باشد:
1- خطوط شهری آنالوگ
2- خطوط 4 یا 5 رقمی (PRI)

الف) خطوط شهری آنالوگ
جهت استفاده از این خطوط یک سیم مسی به تلفن وارد می شود. این خطوط همان خط های 8 رقمی رایج هستند. در اماکنی که تعداد این خطوط زیاد باشند، از مرکز مخابراتی تا ساختمان مربوطه فیبر نوری کشیده خواهد شد.

ب) خطوط 4 یا 5 رقمی
این نوع خطوط که در حال حاضر توسط مخابرات ارائه می شود، یک لینک دارای 30 خط می باشد و تفاوتی که با خطوط شهری معمولی دارد این است که 30 نفر با این خطوط می توانند تماس گرفته و 30 کاربر همزمان می توانند با این خطوط صحبت کنند.
برخلاف خطوط شهری، این خط ها به دستگاه سانترال نیاز دارند و فقط بر روی سانترال های پرظرفیت قابل استفاده می باشند.
نکته: برای استفاده از این خطوط به مودم های مخابراتی که با برندهای مختلفی در بازار وجود دارند نیاز داریم و خط تلفن با دو رشته سیم به این مودم ها وارد می شود و خروجی BNC و RJ45 می دهد. نصب سانترال