ثبت برند چيست

ثبت برند تجاري مي تواند کالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده توسط يک شخص يا شرکت را ز کالاها يا خدمات ساير شرکت ها با اشخاص متمايز نمايد.

مزاياي ثبت برند
- تضمين مي‌کند که مشتريان مي‌توانند محصولات را از يکديگر تشخيص دهند.
- شرکت‌ها را قادر مي‌سازد محصولات‌شان را از يکديگر متمايز سازند.
- ابزار بازاريابي و اساس ايجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.
- اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده مي‌شود و منبع مستقيم درآمد از محل حق امتيازها مي‌باشند.
- جزء ضروري موافقت‌نامه‌هاي اعطاي نمايندگي هستند.
- ممکن است دارائي ازرشمند کسب و کار باشند
- شرکت‌ها را تشويق مي‌کنند در حفظ يا بهبود کيفيت محصولات سرمايه‌گذاري کنند.
- ممکن است براي دريافت وام مفيد باشند.