ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود: عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهد بود. در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد. والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

الف-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به مدارکی ذیل است که عبارتند از :
1-تقاضا نامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود فرم چاپی ای است که اداره ثبت توزیع می کند: 2 برگ پر شده
2-شرکت نامه رسمی فرم چاپی ای که اداره ثبت شرکتها توزیع می کند: 2 برگ پر شده
3-اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود: ( 2جلد)
4-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره : ( 2نسخه)
5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
6-فتوکپی شناسنامه مدیران در صورتی که مدیر خارج از سهامداران (شرکا) انتخای شود
7- اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)