جوش الکتروفیوژن

روند روبه رشد مواد پلاستيکي ازجمله پلي اتيلن باعث شده که لوله هاي پلي اتيلن جايگاه مناسبي درپروژه هاي عمراني داشته باشند.باتوجه به پيشرفتهاي اين صنعت امکان نوليد دراقطاوفشارهاي کاري مختلف فراهم شده است .لوله پلي اتيلن اين امکان را به پيمانکاران وکارفرمايان داده که پروژه هاي خود را عملي ترکم هزينه تر سريع تر ومطمئن تر اجرانمايند .
در کشور ايران با توجه به داشتن شرايط جوي وموقيت هاي اقليمي کاربردپلي اتيلن دراجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار-انتقال آب انتقال فاضلاب (شبکه خانگي وصنعتي )
شبکه گاز حائز اهميت مي باشد
لوله پلي اتيلن براساس استاندارد DIN8076,8078توليد مي شوند
موارد کاربرد لوله هاي پلي اتيلن
انتقال فاضلاب شهري –صنعتي
انتقال گاز رساني
انتقال شبکه آبرساني
انتقال هوا
انتقال مايعات نفتي وصنعتي
انتقال آب هاي زه کشي

ازعمده ترين ويژگيهاي لوله هاي پلي اتيلن عبارتند از
پايين بودن وزن
کم حجم وپايين بودن وزن لوله هاي پلي اتيلن نسبت به لوله مشابه
امکان سهولت درحمل و بارگيري – سهولت درنصب – وسهولت درجا به جايي را فراهم نموده است
مقاومت در برابر اسيد ها وبازها
لوله هاي پلي اتيلن نسبت به لوله هاي اهني و فلزي داراي مقاومت ماشين بالا يي بوده ودربرابر يکسري از اسيد ها وبازها ازخود مقاومت نشان ميدهند
مقاومت در برابر ضربه
لوله هاي پلي اتيلن به دليل داشتن استحکام بالا در برابر فشارهاي نيوتوني وبارهاي داخلي مقاومت بالايي را دارند
نصب سريع وآسان
لوله هاي پلي اتيلن به راحتي جوش کاري ونصب مي شود در صورت داشتن اتصالات فيتينگي لوله ها با يکديگر متصل شده در صورت جوش بات بعد از عمليات جوشکاري لوله هاسرشده واستحکام بالا راخواهند داشت .
لوله هاي پلي اتيلن به درخواست مشتري از شاخه هاي 6و12متري ودر سايزهاي زير 110به صورت کلفهاي 100متري توليد مي شوند .
نوع مواد مصرفي به در خواست مشتري تعيين مي گردد .