خصوصیات یک برند خوب

برند می بایست چیزی از هدف تولید محصول، کیفیت، منافع ، استفاده هاو طرز عمل آن و غیره پیشنهاد کند
برند باید ساده،کوتاه و دارای تلفظ ساده بوده و به خاطر سپردن آن آسان باشد. برای مثال:لوکس،ژیلت ، بی بی سی، نایک، بیک و …
برند باید به سادگی تبلیغ و شناسایی شود
برند باید بخشی از یک حالت و طبیعت دائمی باشد
برند باید ساده ، شفاف و جذاب باشد
باید قابل ثبت و حمایت حقوقی باشد
باید مشخص و دقیق باشد
باید دارای صدای لذت بخش در هنگامی که آن را می شنوید باشد
باید اقتصادی بوده و قابل تولید مجدد و تکثیر باشد
باید اصل باشد ( غیر تقلیدی)
نباید به چندین گونه تلفظ شود
نباید تهاجمی (به کسی یا چیزی) و یا اهانت آمیز باشد
باید تصویر خوبی ایجاد کند
نباید قدیمی و کهنه باشد 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ