خوردگي ناشي از اكسيژن در دیگ بخار

مكان ها
اگر چه اين نوع خوردگي در ديگ هاي بخار در حال كار ، عادي است ولي در ديگ هاي بخار خارج از سرويس خوردگي ناشي از اكسيژن غالبا ً اتّفاق مي افتد .
تمامي سيستم ديگ بخار مستعدِّ اين نوع خوردگي است . امّا بيشتر آنها ، در لوله هاي سوپر هيتر هستند . ري هيتر ها نيز مستعدِّ اين خوردگي خواهند بود ، به خصوص جاي كه رطوبت در خم ها و فرو رفتگي لوله جمع مي شود .
در ديگ هاي بخار در حال كار ، اوّلين ناحيه اي كه خورده مي شود اكونومايزر وهيترهاي آب خوراك است . در حالت آلودگي شديد اكسيزن ، سطوح فلزّي ديگر نقاط ديگ بخار نيز تحت تأثير قرار مي گيرد
براي مثال ، سطوح داغ همراه خطّ آب در استيم درام و دستگاه هاي جدا كنند‍ ه بخار در تمامي اين موارد، حتّي اگر مقدار اكسيژن ناچيز باشد خسارت خواهند ديد . 

به نظر مي رسد حدود 100000 بويلر صنعتي در انگلستان مشغول به كار باشد كه از اين تعداد 60.000 از نوع لوله – آتشي ، 5000 عدد لوله – آبي و بقيه ديگ هاي بسيار قديمي و كهنه هستند.
معمولي ترين ديگ ها از نظر تعداد ديگ هاي لوله – آتشي هستند، ولي از نظر ظرفيت بايد گفت 29% كل ظرفيت بويلر ها را ديگ هاي لوله – آبي تشكيل مي دهند كه نشان دهنده ظرفيتهاي بسيار بالاي اين ديگ ها است.
در واقع كاربرد بيشتر ديگهاي لوله – آبي در مجتمعهاي بزرگ صنعتي كه به طور مستمر در طول سال مصرف بخار بالايي دارند، مانند صنايع شيميايي، پالايشگاه هاي نفت و صنايع فولاد مي باشند.
در نيروگاه هاي برق، بخار با فشار و دماي بالا مورد نياز است كه ديگ (بويلر‌) هاي لوله – آتشي قادر به تامين آن نيستند.
در مكانهايي نظير گرمايش اماكن، نوشابه سازيها، لباسشوييها و ساير صنايع عمومي كه جنبه گرمايشي حرارت مورد نظر است، از ديگ (بويلر) هاي بخار لوله آتشي استفاده مي شود، كه خود عامل برتري اين نوع ديگ است.