دستگاه مناسب برای ارتقا سانترال کم ظرفیت

شرکت‌ها و مجموعه‌ها همواره در حال پيشرفت هستند. رد اين مجموعه‌ها براي افزايش سرعت پيشرفت از افرادي کاري دعوت به همکاري مي‌کنند که درنهايت اين دعوت به همکاري موجب توسعه سازمان و افزايش تعداد کارکنان مي‌شود. اين افزايش تبعاتي خاص دارد که در تک‌تک زمينه به چشم مي‌خورد. اما اولين نکته‌اي که در نظر گرفته مي‌شود ايجاد فضايي براي اين افراد براي اشتغال به کار و هم‌چنين قرار دادن تجهيزاتي ارتباطي براي برآورده ساختن نيازهاي سيستم است. نصب سانترال
در شرکت‌هاي کوچک براي بهينه‌سازي تماس‌ها اغلب از سيستم‌هاي سانترال کم‌ظرفيت استفاده مي‌شود که اين سيستم‌ها در هنگام توسعه شرکت قابل‌استفاده نيست و براي اين منظور بايد به فکر چاره‌اي افتاد؟
بهترين راه‌حل ممکن استفاده از دستگاه سانترال سري پرظرفيت است اما کدام مدل از اين دستگاه‌ها به‌صرفه است؟ چه مدلي بهترين راه‌حل است که ديگر نيازي به تعويض دستگاه سانترال نباشد. براي اين منظور مديريت بايد به برخي سؤال‌ها پاسخ دهد که اين سؤال‌ها دررسيدن به بهترين سيستم کمک به سزايي مي‌کند
آيا تعداد خطوط شهري قابل‌افزايش است؟
آيا قصد خريد خط 4 يا 5 رقمي را دارد؟
کارکنان خود را تا چه تعداد در نظر گرفته‌ايد؟ آيا تعداد خاصي در نظر داريد و يا با افزايش کارها تمايل به جذب کارمند دارد؟
آيا به گسترش دفتر کار خود در محدوده جغرافيايي تمايل دارد؟
اگر محيط کار داراي دفاتر و يا کارخانه‌اي در منطقه ديگري است تمايل به يکپارچه‌سازي آن‌ها با يکديگر را دارد؟
پاسخ به اين سؤال و سؤالاتي اين‌چنيني به فرد کمک مي‌کند تا بتواند بهترين انتخاب را متناسب با ويژگي و قابليت‌هاي هر دستگاه داشته باشد اما بيشتر شرکت‌هاي اين‌چنيني هنگام ارتقاء دستگاه از کم‌ظرفيت‌ترين دستگاه سري TDA استفاده مي‌کنند مانند KX-TDA100 و KX-TDA100D
هم‌چنين با توجه به محدوديت‌هاي KX-TDA100 در جاي دادن کارت اغلب شرکت‌ها از KX-TDA100D استفاده مي‌کنند با اين تفاوت که در کنار ارتقاء مرکز تلفن خود، تلفن سانترال خود را نيز ارتقاء مي‌دهند (از حالت هايبريد به حالت ديجيتال)
مديراني که در پاسخ به سؤال 4 و 5 گزينه بله را انتخاب مي‌کنند و نياز به يکپارچه‌سازي دفاتر خود را احساس مي‌کنند بايد با توجه به سؤالات 1تا3 از سري تحت شبکه پاناسونيک استفاده نمايند. تفاوت اين دو سري پرظرفيت در قابليت اتصال از راه دور و يکپارچه‌سازي مراکز تلفن با يکديگر است که اين ويژگي بارز محصولات سري KX-TDE100/200/600 است.