راهنماي راه اندازي ديگ بخار

ساختار كلي ديگ هاي بخار (بويلر بخار) فاير تيوب سه پاس:
ديگ هاي بخار لوله آتشي سه پاس معمولا ، شامل اجزاء ذيل مي باشند.
1-بدنه اصلي يا پوسته (shell) كه شامل استوانه اي مي باشد كه قطعات ديگ بخار در داخل آن قرار مي گيرند.
2- صفحه لوله ها يا صفحه هاي جلو و عقب ( Tube plates) كه در دو طرف پوسته قرار گرفته است و لوله هاي پاس 2و3 روي آن نصب مي گردند.
3- کوره ديگ (Furnace ) كه پاس 1 يا مسير اول ورود گازهاي داغ را ايجاد مي نمايد.
4-كوره لنگ يا كوره برگشتي (WRAPPER) كه سبب اتصال بين پاس 1 و2 رو براي گازهاي داغ فراهم مي نمايد.

*مختصري در خصوص مراحل ساخت ديگ بخار :
1-تهيه نقشه فني مطابق استاندارد ملي ايران
2-تهيه متريال ديگ بخار مطابق نقشه فني
3-انجام مراحل برشكاري و سوراخكاري ورق هاي ديگ بخار و انجام مراحل عمليات نورد و مونتاژ اوليه
4-شروع مراحل جوشكاري مطابق دستورالعمل هاي تاييد شده واحد توليد ديگ بخار
5-بازرسي فني جوش هاي ديگ بخار و انجام آزمايش هاي غير مخرب (RT-UT-PT-VT) توسط شركت هاي مورد تاييد
6-قراردادن لوله هاي پاس هاي مختلف ديگ بخار و انجام جوشكاري هاي مربوطه
7-نصب نازل ها و اتصالات ديگ بخار و انجام جوشكاري ها
8-انجام تست هيدرواستاتيك با آب و در 1.5 برار فشار طراحي ديگ بخار
9-انجام مراحل عايق كاري و ايزولاسيون داخلي و خارجي ديگ بخار
10-انجام روكش كاري و نصب تجهيزات و لوازم پكيج ديگ بخار

*پاس ها ي حرارتي در ديگ هاي بخار:
به هر مرحله از عبور جريان گازهاي داغ و دود، در ديگ هاي بخار يك پاس اطلاق مي گردد به طوريكه : پاس اول فقط شامل کوره و كوره برگشتي مي باشد يعني اولين مرحله اي كه آتش و گازهاي داغ توسط مشعل به آنجا وارد مي شوند. پاس دوم نيز از كوره برگشتي به داخل لوله هاي پاس دوم تا جلوي ديگ كه اتاقك يا محفظه دود مي باشد. و پاس سوم نيز به لوله هايي اطلاق مي گردند كه از صفحه جلويي (صفحه سمت مشعل ديگ) در جهت صفحه عقبي (سمت دودكش)، قرار داده شده اند .