راهنماي شركت در نمايشگاه ها برای غرفه داران

نخستين گام در كسب موفقيت انتخاب نمايشگاهي است كه با شركت شما ، توليدات ، بازاريابي و نام و نشان تجاري آن و ديگر اهدافي كه براي شركت خود برگزيده ايد ، متناسب باشد. انتخاب نمايشگاه متناسب در بين 30000 نمايشگاهي كه سالانه در سراسر دنيا برگزار مي شود ، كار آساني نيست . در ادامه نكاتي كه انتخاب شما را تسهيل مي سازد ، آورده شده است :
تمركز خود را روي آن دسته از نمايشگاه هايي قرار دهيد كه متناسب با نوع صنعتي باشد كه شركت شما در آن فعاليت دارد.
نمايشگاه تعيين شده را مطابق با اهميت موضوعي آن در صنعت مورد نظر بررسي كرده و همزمان به بررسي موقعيت جغرافيايي و ميزان جاذبه اي كه هر يك از آن نمايشگاه ها مي تواند داشته باشد بپردازد. غرفه سازی
حضور احتمالي رقبا در يك نمايشگاه مي تواند به عنوان شاخصي براي حضور شما نيز بكار رود.
آمار مخاطبين نمايشگاه را به دقت بررسي كنيد ، اطلاعاتي در خصوص بازديدكنندگان مشاركت كنندگان ، جرايد ، شخصيت ها ، و بازديدكنندگان ويژه (VIP) و غيره . اطلاعات بازديدكنندگان از نمايشگاه بايد در خصوص نحوه حضور در نمايشگاه از نقطه نظر تصميمات فروش و يا جمع آوري اطلاعات راهبردي براي فروش هاي بعدي كمك كند . از خود بپرسيد : آيا مشتريان شركت ما در اين نمايشگاه شركت مي كنند؟
اگر تمركز شما بر روي نام و نشان Brand)) شركت تان مي باشد ، اطلاعات بدست آمده از مخاطبين نمايشگاه بايد بتواند به شما كمك كند تا در رسيدن به هدف تان تصميم گيري نماييد.
نسبت به جمع آوري اطلاعات مجريان و برگزار كنندگان نمايشگاه و نيز پيشينه مالي آنها اقدام كنيد و ببينيد در اين حرفه فعاليت داشته ايد.

تعيين اهداف
دومين گام در موفقيت حضور در يك نمايشگاه تعيين اهداف متناسب ب اشركت ، هنگام حضور در نمايشگاه است واقعيت آن است كه 71درصد از شركتها اهداف حضور خود را براي مشاركت در نمايشگاه تعيين نمي كنند و هيچ گونه استراتژي و توجيهي براي حضورشان ندارند و حتي از ان بدتر تنها 50 درصد از شركت هايي كه براي حضورشان در نمايشگاه اهداف خود را تعيين كرده اند ، اقدامات متناسب در دستيابي به آنها را انجام مي دهند ، در عين حال ، شركت هايي كه اهداف خود را تنظيم مي كنند به موفقيت هاي بزرگي دست مي يابند.

اهداف فروش
تعيين اهداف عملكرد فروش را در غرفه افزايش مي دهد ، مخصوصاً اگر به صورت كمي در آمده باشد براي اين مهم سياست هاي مديريت بايد به گونه اي باشد كه اهداف كلي شركت را به اهداف شخصي كاركنان تبديل كند . تحقيقات نشان مي دهد كه شركت هاي موفق ، اهداف متناسب با فروش را در اولويت كار خود قرار داده اند.

 

اهداف اساسي
افزايش فروش از طريق سفارشات جديد و يا تجارب كسب شده در نمايشگاه
معرفي محصول ويا خدمت جديد
تحكيم روابط با مشتريان فعلي
مديريت تحقيقات بازار
دست يابي به مخاطبان جديد
دست يابي به بازارهاي جديد
معرفي خود از طريق رسانه نمايشگاه
ارزيابي رقبا
افزايش محبوبيت نام شركت در ذهن و قلب مخاطبين
مديريت فروش در رابطه با نمايشگاه


تعيين بازار هدف

تعيين بازار هدف ، گام مهم بعدي در فرآيند بازاريابي نمايشگاهي است كه در تئوري آسان است .

 

طبقه بندي بازديدكنندگان
در يك نمايشگاه معمولاً بازديدكنندگان به صورت زير طبقه بندي مي شوند:
خريداران كه برخي از آنها ممكن است براي اولين بار در نمايشگاه حضور يابند در حالي كه برخي از آنها ممكن است براي اولين بار در نمايشگاه حضور يابند در حالي كه برخي ديگر ممكن است بازديد كنندگان وفاداري بوده و هر سال در نمايشگاه حضور پيدا كنند.
نمايندگان رسانه ها
شخصيت هاي مهم و بازديدكنندگان ويژه
بازديدكنندگان بين المللي
دانشجويان كه مي توانند خريداران آتي باشند.
ساير كساني كه در صنعت مربوطه فعاليت دارند.
 منبع: لبخند