رعایت اصول حرفه ای در طراحی و چاپ کاتالوگ

شايد شما تاکنون تجربه سفارش طراحي و چاپ کاتالوگ و يا بروشور را براي معرفي کالا و يا محصول مورد نظر خود، به يک مرکز خدمات چاپ و تبليغات داشته ايد. و در هنگام سفارش، حتما تاکيد بسياري بر نوع طراحي و کيفيت عالي آن به طراح مورد نظر داشته ايد. طراحان حرفه اي با توجه به رعايت نکاتي اساسي و مهم، و دادن نظرات حرفه اي مي توانند، تاثير زيادي بر کيفيت، جذابيت و زيبايي طراحي و چاپ کاتالوگ شما بگذارند


رعايت اصول حرفه اي در طراحي و چاپ کاتالوگ:
حتما قبل از شروع طراحي هدف را مشخص کنيد.
استفاده از فونت مناسب و محدود کردن فونت ها.
استفاده ا ز کاغذ مناسب در طراحي و چاپ کاتالوگ
رعايت اصول و قوانين نگارشي
طراحي و چاپ کاتالوگ با قلم و کاغذ
عکاسي با کيفيت از محصولات مورد نظر
رعايت تناسب بين زمينه کاري با طراحي کاتالوگ
حتما قبل از شروع طراحي، هدف را مشخص کنيد:

يک طراح حرفه اي براي شروع طراحي و چاپ کاتالوگ، حتما بايد بداند که هدف مشتري از سفارش و استفاده آن چيست. بايد به تمامي توضيحات مشتري در هنگام سفارش گوش دهد، و کاملا سبک طراحي خود را بر اساس نياز ها و انتظارات او تعيين و انتخاب کند.

استفاده از فونت مناسب و محدود کردن فونت ها:
معمولا بعضي از طراحان با افزايش تعداد صفحات يک کاتالوگ و يا بروشور بر اين باورند که بايد براي جذابيت بيشتر کار، از فونت هاي بيشتري استفاده نمايند. اين باور و ايده خيلي مناسب نمي باشد، در طراحي و چاپ کاتالوگ به فونت هاي زيادي خيلي نياز نداريم. بهتر مي باشد شما در طراحي کاتالوگ از سه فونت متفاوت و متناسب، براي عنوان هاي اصلي، عنوان فرعي و نوشته هاي صفحات استفاده کنيد. استفاده از فونت هاي ناآشنا و جديد در طراحي و چاپ کاتالوگ هيچ گاه صحيح نمي باشد.

استفاده از کاغذ مناسب در طراحي و چاپ کاتالوگ:
انتخاب سايز، کيفيت، و جنس کاغذ در طراحي و چاپ کاتالوگ اهميت بسياري دارد، حتي تعيين رنگ هاي مورد استفاده براي کاغذهاي مختلف متفاوت است. مشخص کردن، مشخصات کاغذ هاي مصرفي در طراحي و چاپ کاتالوگ بسيار مهم مي باشد.

رعايت اصول و قوانين نگارشي:
تقريبا بازبيني متن و رعايت قوانين و اصول نگارشي و انتخاب مناسب عنوان ها در طراحي و چاپ کاتالوگ ها تا حدودي دست کم و يا ناديده گرفته مي شود. در واقع مهمترين بخش در طراحي و چاپ کاتالوگ متن آن مي باشد که عامل اصلي انتقال اطلاعات به مخاطبان آن مي باشد، بنابراين رعايت اصول و قوانين نگارشي در طراحي و چاپ کاتالوگ بسيار حائز اهميت مي باشد.

طراحي کاتالوگ با قلم و کاغذ:
هميشه قبل از اجراي ايده ها و طرح هاي خود در نرم افزارهاي گرافيکي، سعي کنيد، چند نمونه از طرح اصلي کاتالوگ مورد نظر را روي کاغذ بکشيد، و در نهايت هر کدام که مورد تاييد قرار گرفت. را در کامپيوتر اجرا نماييد.
منبع: برج بهارستان