رعایت معیارهایی برای حضور بهتر در نمایشگاه

تعيين اولويت هاي مناسب براي حضور در نمايشگاه.
- تخمين، تعيين و تامين فضاي لازم براي غرفه.
- طراحي هنرمندانه غرفه و دوري از تزيينات زايد.
- نمايش چشمگير کالا در غرفه حتي الامکان به صورت سه بعدي
- غرفه نه ويترين است و نه تابلوي نقاشي، بنابراين آرايش آن بايستي به شکلي باشد که پيام رسان، گيرا و گوياي اهداف شرکت از توليد محصول باشد. ساخت غرفه
- تجهيز غرفه بايستي بر اساس فکر، تجربه و هنر باشد. بنابراين هماهنگي ميان رنگ ها، کالاها و ديوارها در تجهيز غرفه بايد مورد توجه قرار گيرد.
- از آويختن کاتالوگ، جعبه، پوستر به ديوار غرفه حتي الامکان پرهيز گردد.
- ظاهر غرفه بايد بازديدکنندگان را جلب کند.
- ماهيت و اهداف شرکت بايد در نحوه تزيين مشخص باشد.
- همه وسايل مرتب بوده و به آساني در دسترس قرار داشته باشد.
- محل نمايش بايد به طوري باشد که همه به طور يکسان آن را ببينند.
- پرهيز از انباشت کالا در غرفه.