رعایت معیارهایی برای حضور بهتر در نمایشگاه

تعیین اولویت های مناسب برای حضور در نمایشگاه.
- تخمین، تعیین و تامین فضای لازم برای غرفه.
- طراحی هنرمندانه غرفه و دوری از تزیینات زاید.
- نمایش چشمگیر کالا در غرفه حتی الامکان به صورت سه بعدی
- غرفه نه ویترین است و نه تابلوی نقاشی، بنابراین آرایش آن بایستی به شکلی باشد که پیام رسان، گیرا و گویای اهداف شرکت از تولید محصول باشد. ساخت غرفه
- تجهیز غرفه بایستی بر اساس فکر، تجربه و هنر باشد. بنابراین هماهنگی میان رنگ ها، کالاها و دیوارها در تجهیز غرفه باید مورد توجه قرار گیرد.
- از آویختن کاتالوگ، جعبه، پوستر به دیوار غرفه حتی الامکان پرهیز گردد.
- ظاهر غرفه باید بازدیدکنندگان را جلب کند.
- ماهیت و اهداف شرکت باید در نحوه تزیین مشخص باشد.
- همه وسایل مرتب بوده و به آسانی در دسترس قرار داشته باشد.
- محل نمایش باید به طوری باشد که همه به طور یکسان آن را ببینند.
- پرهیز از انباشت کالا در غرفه.