روشن کردن ال ای دی با آداپتور

برای سویچینگ 12ولت:
سه عدد الیدی سفید یاسبز وآبی را با مقاومت 10 یا 12 اهم 2وات سری کنید.
سه عدد قرمز یا امبر(590نانو) با مقاومت 22 یا 27 اهم 5وات.
چهار عدد قرمز یا امبر با مقاومت 12 یا 15 اهم 2وات.
برای سویچینک 24ولت:
شش عدد الیدی سفید یاسبز وآبی را با مقاومت 22 یا 27 اهم 5وات سری کنید.
7عدد الیدی سفید یاسبز وآبی با مقاومت 10 اهم 2وات.
شش عدد قرمز یا امبر(590نانو) با مقاومت 39 اهم 5وات وبهتره 10وات باشه.
هشت عدد قرمز یا امبر با مقاومت 27 اهم 5وات

و این هم طریقه محاسبه مقاومت:
1-محاسبه مقاومت مورد نیاز بطور مختصر(با هرنوع تغذیه)
برای روشن کردن ال ای دی پاور یکوات یا سه وات با ولتاژ DC آداپتور یا منبع تغذیه سویچینگ
A=تعداد ال ای دی سری شده x 3.1
B=ولتاژ منبع شما - A
مقاومت مورد نیاز= B / 0.25 برای ال ای دی های یکوات
مقاومت مورد نیاز= B / 0.55 برای ال ای دی های سه وات
ال ای دی hg
نکته 1- جریان را کمتر گرفتم چون با گرم شدن ال ای دی جریانش زیاد میشه
محاسبه وات مقاومت:
وات مقاومت= B x 0.4 برای ال ای یکوات
وات مقاومت= B x 0.7 برای ال ای سه وات
نکته 2- وات رو بیشتر گرفتم برای اطمینان.