ساخت آب ژاول (مايع سفيد كننده )

مواد و وسايل لازم :

سديم كربنات ، كلروردوشو، آب ، بشر، هم زن شيشه اي، ظرف مدرج، قيف، كاغذ صافي، بطري شيشه اي

 

روش آزمايش: در ابتدا در يك بشر 80 ميلي ليتر آب بريزيد. سپس 5 گرم كلروردوشو (1 قاشق) را داخل بشر ريخته و بوسيله هم زن شيشه اي به خوبي آن را مخلوط كنيد. عمل هم زدن را به مدت 5 دقيقه ادامه دهيد تا انحلال كامل انجام شود، سپس 5 گرم سديم كربنات (1 قاشق) را به مخلوط اضافه كنيد و عمل هم زدن را حدود 10 دقيقه ديگر نيز ادامه دهيد. چنانچه مخلوط را به حال خود بگذاريد مواد نامحلول رسوب كرده. محلول شفاف بالاي رسوب آب ژاول خواهد بود.

براي اينكه محلول آب ژاول یا سفید کننده حاصل كاملا خالص و بدون رسوب باشد آن را به وسيله كاغذ صافي و قيف صاف كنيد. جهت صاف كردن محلول، يك برگ كاغذ صافي گرد را تا كرده و داخل قيف قرار دهيد. سپس قيف را در دهانه بطري شيشه اي قرار داده و عمل صاف كردن را انجام دهيد. محلول زلال بدست آمده در بطري، محلول آب ژاول (سفيد كننده) بوده و آماده استفاده مي­باشد. در ضمن محلول را در ظرف در بسته نگهداري كنيد.

ü مصارف محلول بدست آمده: در پزشكي بعنوان ماده ضدعفوني كننده و در صنايع و مصارف خانگي بعنوان ماده سفيد كننده مصرف مي­شود.

نام شيميايي سفيد كننده هيپوكلريت سديم مي باشد كه به عنوان سفيد كننده و ضد عفوني كننده خانگي مصرف مي شود.