سیستم گرمایشی جدید یک مدرسه در لرستان

دو دبيرستان کوثر و دکترحسابي کوهدشت در لرستان بيش از دوهفته است که به‌دليل نقص در وسايل گرمايشي به سيستم جديدي روي آورده‌اند تا دانش‌آموزان براي حضور در کلاس‌هاي درس با خود پتو به مدرسه ببرند.
دو دبيرستان دخترانه کوثر و دکتر حسابي شهرستان کوهدشت نزديک به ??روز است با نبود وسايل گرمايشي به‌سر مي‌برند و دانش‌آموزان و معلمان اين دودبيرستان مجبورند سرماي طاقت‌فرساي زمستان را کنار صندلي‌هاي سرد کلاس به تحمل بنشينند. قديمي‌بودن و فرسودگي ديگ‌هاي بخار سيستم گرمايشي اين دودبيرستان که داراي يک ساختمان بزرگ هستند، علت قطع‌شدن گرماي کلاس‌ها عنوان شده است.
اين وضعيت به‌گونه‌اي است که دانش‌آموزان مجبورند براي تحمل فضاي سرد زمستاني کلاس‌ها، از پتوهايي استفاده کنند که از خانه‌هاي خود مي‌آورند. مسوولان دبيرستان کوثر به خبرنگار مهر مي‌گويند: دو ديگ بخار سيستم گرمايشي دبيرستان، بسيار قديمي هستند و چندبار هم تعمير شده‌اند اما به‌علت پوسيدگي، امکان تعمير دوباره آنها وجود ندارد. آنها مي‌گويند: مسوولان اداره کل نوسازي مدارس استان از محل بازديد کرده و گفته‌اند ديگ‌هاي بخار نو را از تهران سفارش داده‌اند و به‌زودي مشکل گرمايشي دو دبيرستان رفع خواهد شد. يکي از دانش‌آموزان دبيرستان کوثر به خبرنگار مهر مي‌گويد: وضعيت سرماي کلاس‌ها به‌قدري حاد است که حتي نمي‌شود از ماژيک‌ها استفاده کرد چون تا چندکلمه با آنها نوشته مي‌شود يخ مي‌زنند. اين دانش‌آموز ادامه مي‌دهد: بچه‌ها مجبورند براي گرم‌شدن از خانه با خود پتو بياورند که اين هم جوابگو نيست.

دانش‌آموز ديگري در حالي که پتوي مسافرتي را به دور خود پيچانده است، مي‌گويد: باور کنيد قادر به يادگيري هيچ‌کدام از درس‌ها حتي رياضي که بسيار برايمان مهم است، نيستيم چون سرماي شديد اجازه فکرکردن را از ما گرفته است. دانش‌آموز ديگري مدعي است تاکنون به دليل وضعيت سرماي کلاس‌ها برخي از دانش‌آموزان سرما خورده‌اند.

مسوول تدارکات و پشتيباني آموزش‌وپرورش کوهدشت نيز در اين رابطه به خبرنگار مهر مي‌گويد: روال اداري تعميرات مدارس به اينگونه است که نامه تعميرات خود را اول مهرماه به ما تحويل مي‌دهند تا فهرست آنها به اداره کل نوسازي مدارس استان تحويل داده شود. کاظمي با بيان اينکه آموزش‌و‌پرورش مجري هيچ‌گونه طرح عمراني‌اي نيست، ادامه مي‌دهد: سيستم گرمايشي اين دو دبيرستان بعد از زمان گفته شده خراب شده‌اند اما با توجه به حساسيت موضوع، از مديرکل نوسازي مدارس استان خواستيم براي بازديد به کوهدشت بيايد که ايشان هم به کوهدشت آمد و قول داد هرچه‌زودتر موضوع پيگيري شود.
وي يادآور مي‌شود: تعمير سيستم گرمايشي دو دبيرستان کوثر و دکتر حسابي کوهدشت ?? تا ??ميليون‌تومان اعتبار لازم دارد که از طريق مناقصه پيمانکار آن مشخص و وسايل مورد نياز از تهران خريداري شده که به‌محض رسيدن تجهيزات، کار تعمير توسط پيمانکار انجام خواهد گرفت.
مديرکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان لرستان نيز در اين رابطه در گفت‌وگو با مهر با رد مشکل سيستم گرمايشي اين دبيرستان‌ها مي‌گويد: در بازديدي که هفته گذشته از دبيرستان‌هاي کوهدشت داشتيم، مشکل جدي‌اي در اين زمينه وجود نداشت.
حسين اسدي‌پور ادامه داد: پروژه‌اي که در حال حاضر توسط نوسازي مدارس لرستان در دست انجام بوده، بحث نوسازي و استانداردسازي سيستم گرمايشي مدارس استان است.