صنعت نمایشگاهی و ضرورت توجه به جایگاه آن

برگزاری نمایشگاه‌ها یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیاز مشتریان و همچنین معرفی توانمندی‌های واحدهای تولیدی و خدماتی به بازارهای مختلف می‌باشد. امروزه اهمیت برگزاری نمایشگاه بر کسی پوشیده نیست و این اهمیت روز به روز در حال گسترش می‌باشد.
در باب اهمیت نمایشگاه‌ها همین را بس که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، برگزاری نمایشگاه‌ها در سال حداقل 300 میلیارد دلار عاید اقتصاد جهانی می‌نماید. نمایشگاه، مرکزی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدیده‌های نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است.
برگزاری نمایشگاه، باعث ایجاد رقابت‌های سالم داخلی و بین المللی می‌گردد. همچنین برگزاری نمایشگاه، توسعه دهنده گردشگری و اشتغال ملی می‌باشد. برپایی نمایشگاه‌ها بویژه در سطوح منطقه‌ای و بین المللی از جنبه‌های مختلف موجبات پویایی اقتصاد بومی را فراهم می‌سازد که از جمله آن کمک به توسعه و رونق صنعت گردشگری و نیز حفظ و ارتقاء سطح اشتغال ملی است. امروزه نمایشگاه و مجموعه فعالیت‌هایی که منجر به شکل‌گیری و برگزاری آن می‌گردد، تحت عنوان صنعت نمایشگاهی شناخته می‌شود.
گسترش روزافزون اهمیت نمایشگاه‌ها در توسعه و رونق اقتصادی، لزوم توجه بیش از پیش به بخش نمایشگاهی و رونق بخشیدن به صنعت نمایشگاهی در هر کشوری را به خوبی آشکار می‌کند.
همچنین برای جمهوری اسلامی ایران نیز که برنامه اقتصاد بدون نفت را در دستور کار خود قرار داده است، گسترش بازارهای صادراتی، افزایش سهم در تجارت بین المللی و رشد صادرات غیر نفتی، بعنوان یک وظیفه و آرمان ملی، مطرح است و مسیر دستیابی به این هدف نیز از توسعه صنعت نمایشگاهی عبور می‌کند. توسعه صنعت نمایشگاهی در هر کشوری به عوامل متعددی وابسته می‌باشد که یکی از این عوامل جایگاه صنعت نمایشگاهی در آن کشور می‌باشد و توسعه صنعت نمایشگاهی در ارتباط مستقیم با آن می‌باشد. به عبارت دیگر ارتقاء و بالا رفتن جایگاه صنعت نمایشگاهی منجر به توسعه این صنعت می‌گردد.
جایگاه صنعت نمایشگاهی را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. اول جایگاه این صنعت در بین اصناف، شرکت‌های تولیدی و خدماتی و بطور کلی کسانی که غرفه‌های نمایشگاه را تشکیل می‌دهند و بعد دیگر جایگاه صنعت نمایشگاهی و قدرت و نفوذ سازمان‌های متولی نمایشگاه در ساختار دولت می‌باشد. غرفه سازی نمایشگاهی
منظور از جایگاه صنعت نمایشگاهی از منظر اول را می‌توان، به درک نقش نمایشگاه‌ها و برگزاری آنها در بازاریابی و شناسایی بازارهای جدید، شناسایی نیارهای مشتریان، کسب سهم بیشتری از بازار و … و همچنین درک اهمیت شرکت در نمایشگاه‌ها، توسط شرکت‌های تولیدی و خدماتی، تفسیر کرد. مناسب بودن جایگاه صنعت نمایشگاهی در بین شرکت‌ها و همچنین آگاهی و درک آنها از داده‌ها و ستانده‌های حاصل از شرکت در نمایشگاه، منجر به استقبال بیشتر از نمایشگاه شده و این موضوع خود منجر به رونق صنعت نمایشگاهی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد.
اما می‌توان گفت که از منظر دوم یعنی جایگاه صنعت نمایشگاهی در ساختار دولت، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. مؤفقیت صنعت نمایشگاهی نیازمند حمایت‌های اقتصادی و سیاسی دولت است. اعطای روادید زودهنگام و طویل المدت به تولیدکنندگان و بازدیدکنندگان خارجی، ارائه تسهیلات ویژه گمرکی برای اتباع خارجی شرکت کننده در نمایشگاه‌ها، اعطای اعتبارات ارزی برای تأمین هزینه‌های تبلیغاتی نمایشگاه‌ها در رسانه‌های برون مرزی و امضاء تفاهم‌نامه‌های همکاری نمایشگاهی با کشورهای دیگر از جمله خدمات دولتی برای توسعه صنعت نمایشگاهی است.
در برپایی یک نمایشگاه سازمان‌های مختلفی درگیر می‌باشند که برپایی منظم نمایشگاه نیازمند هماهنگی کامل بین این سازمان‌ها می‌باشد. دولت همچنین می‌تواند زمینه هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف اجرایی را برای برپایی منظم و درخور شأن نمایشگاه‌های بین‌المللی فرآهم سازد. موارد ذکر شده، گوشه‌ای از نیازهای برگزاری نمایشگاه می‌باشد که مرتفع کردن این نیازها خود نیازمند تعامل بسیار قوی و مناسب بین بخش‌های مختلف می‌باشد و این تعاملات در صورت داشتن جایگاه قوی صنعت نمایشگاهی و سازمان‌های متولی نمایشگاه در پیکره دولت امکان‌پذیر می‌باشد.
بنابراین می‌توان گفت که بخش اعظم موفقیت نمایشگاه به جایگاه مناسب این صنعت و سازمان‌های متولی آن، در ساختار کشور باز می‌گردد زیرا جایگاه مناسب باعث تسهیل در امور برگزاری نمایشگاه شده و این امر نیز، خود منجر به استقبال بیشتر شرکت‌ها و بازدیدکنندگان از نمایشگاه می‌گردد.
بنابراین اهمیت جایگاه صنعت نمایشگاهی، در رشد و توسعه این صنعت، ضرورت توجه به ارتقاء آن را بیش از پیش آشکار می‌کند. ارتقاء جایگاه صنعت نمایشگاهی در کشور نیارمند تغییر دیدگاه و نگرش برنامه‌ریزان و فعالان بخش‌های اقتصادی نسبت به اهمیت این صنعت در توسعه صادرات و همچنین تلاش و همکاری مضاعف دولت، سازمان‌های متولی برگزاری نمایشگاه، بخش خصوصی و مجریان برگزاری نمایشگاه‌ها، می باشد.
منبع: لبخند