طراحی کاتالوگ چیست

طراحي و چاپ کاتالوگ يا کالانما در کنار بروشور تبليغاتي به صورت کلي به معرفي کالا محصولات تجاري و خدماتي مي پردازد و در قالب کتابچه يا دفترچه راهنما مورد استفاده مصرف کننده و مشتريان قرار ميگيرد . کاتالوگ را مترادف کالانما و بروشور را با مترادف دفترچه مي نامند . در کاتالوگ صنعتي – تجاري بر خلاف بروشور تبليغاتي بيشتر به کليات يک محصول يا خدمات پرداخته مي شود همانطور که در ( بروشور چيست ) به اين موضوع اشاره کرديم ، در brochure بجاي اشاره به کليات به ريز توضيحات خدمات توليدي يا تجاري يک شرکت اشاره مي شود.در کالانما تمرکز بيشتر به جنبه بازاريابي و جذب مخاطب هدف مي باشد که بتواند با انتقال معرفي کلياتي از محصول افراد بيشتري به سمت شرکت تجاري بکشاند .

طراحي کاتالوگ چيست
در کلاس ساده بايد اينطور بيان کنيم که کاتالوگ را بيشتر در دست مديران و صاحبان کسب و کار ميبينم که به طور کلي شماي يک محصول يا شرکت را بيان مي کند و در برابر بروشوري وجود دارند که بيشتر در اختيار مصرف کننده قرار ميگيرد تا بتواند با توضيحات بيشتر ، به امکانات ، مزايا و معايت و … يک محصول خدمات بپردازد .
طراحي کاتالوگ صنعتي
در کاتالوگ صنعتي – تجاري – بازرگاني عموما در هنگام طراحي کاتالوگ بخش عمده فضا را تصاوير و عناصر گرافيک پوشش و تشکيل ميدهد . تصاويري از نماي کلي شرکت ، تصويري از فضاي کارخانه و اداره و … در کاتالوگ قرار داده مي شود کمک مي کند تا شما هنگامي که در مرحله اول براي ملاقات حضوري با مديران و توليد کننده هم صحبت مي شويد او را دعوت به مشاهده کالانماي شرکت خود کنيد تا بيشتر او را با لول کاري و خدمات کلي شرکت آشنا کنيد . 

منبع: رضاگراف