عرف قیمت طراحی غرفه نمایشگاه چقدر است؟

براي هر متر مربع خروجي سه بعدي با کيفيت بيش از 70 درصد شبيه واقعيت در رندر سه بعدي 3d render و 5 عکس از نماهاي مختلف غرفه :

هر متر کف حداقل 8.000 تومان، و براي طراحي بسيار خلاقانه صنعتي و جديد براي هر متر کف 15.000 تومان است
توجه: گول شرکتهاي نجار غرفه ساز را نخوريد چرا که اينها چند باري با چند طراح خوب کار کرده اند و حالا با کپي چند بسته سي دي طرح خارجي و قاطي کردن کارهاي خارجي با طراح ارزان قيمت خودشان دارند کاسبي مي کنند!
هر کار را به کاردانش بسپاريد

اگر کمي هزينه کنيد مي توانيد غرفه خوبي داشته باشيد و از فروش و اعتبارتان ده برابر هزينه طراحي صنعتي غرفه را کسب کنيد غرفه خوب اسکيل و اندازه شرکت شماست؟ اين طور نيست؟
طراحي صنعتي Industrial Design در حوزه غرفه سازي Exhibition Designحرف هاي زيادي براي گفتن دارد اما اگر شرکتها و سازمانها به طمع طرح رايگان به دام نجارها نيفتند!
توضيح: طراحي صنعتي شاخه اي از رشته هاي مهندسي است که به شکل،قالب، نحوه قرارگيري اجزاء، علت و روش استفاده و قرارگيري شي، حرکتهاي شي، نوع پوسته و جنس شي، ميزان محبوبيت شکل ظاهري در خريد شي و... مي پردازد و با راه کارهاي علمي ديناميک، مکانيک، معماري، مهندسي مواد و فيزيک و رياضي به طراحي محصولي استثنايي مي پردازد