علائمی که قابلیت ثبت شدن دارند

دامنه این مورد تقریبا نامحدود است . علائم تجاری می توانند یک یا تـرکیبی از چـند کلمه، حرف یا عدد باشند. می توانند شـامل نقاشی ها ، سمبل ها ، نقش های سه بعدی مثل شکل و بسته بندی کالاها، علائم شنیداری مثل موسیقی یا اصوات و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشند
دامنه محافظت از علامت تجاری:
تقریبا تمامی کشورهای جهان علائم تجاری را ثبت و محافظت می کنند. هریک از دفاتر ملی یا ناحیه ای علاوه بر تسهیل آزمایش و جستجو و مخالفت پنهانی اشخاص ثالث ، ثبت عـلائم را که شامل اطلاعات کامل درخواست برای ثبت و تمدید است، نگهداری می کنند. هرچند نتایج چنین ثبتی محدود به کشور مربوطه می باشد
به منظور جلوگیری از ثـبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا منطقه ای ، سازمان جهانی WIPO نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند. این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود:
۱- موافقت نامه مادرید وابسته به ثبت بین المللی علائم تجاری
۲- پروتکل الحاقی مادرید
امروزه سازمان WIPO فقط از طریق نمـایندگی های رسمی خود در سرتاسر جهان اقدام به ثبت جهانی علائم تجاری می کند و وظیفه ارزش گذاری و حفاظت از علائم تجاری را بر عهده دارد
ارزش سازی علامت تجاری در فضای تجارت ایران:
اما برای اهمیت یافتن برند به عنوان یک دارایی برای بنگاه های ایرانی چه تدابیری باید اتخاذ کرد
تغییر روش های حسابداری در بنگاه های تولیدی و خدماتی
تغییر دیدگاه مدیران در بنگاه های ایرانی نسبت به سرمایه گذاری بر روی برند
تاسیس موسسات ارزش گذاری و رتبه بندی برند تجاری
تعیین ارزش برند شرکت ها توسط شورایعالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی در جریان قیمت گذاری شرکت های قابل واگذاری
تعیین و تدوین استاندارد ارزش گذاری برند شرکت ها از سوی سازمان حسابرسی و توصیه آن به موسسات ارزیاب سهام و دارایی ها
پیگیری اهمیت برند از سوی تشکل های حرفه حسابداری
ورود ارزش گذاری برند در ادبیات دولت در خصوص مصوبات و دستورالعمل های خصوصی سازی و واگذاری واحدهای دولتی
ارزش گذاری برند شرکت از سوی خود بنگاه و ورود ارزش تعیین شده به ترازنامه شرکت ها
ایجاد بازار برند به منظور خرید، فروش، مزایده، اجاره و ادغام برندها در یکدیگر
تاکید شرکت های تبلیغاتی بر روی برند شرکت ها با هدف فرهنگ سازی