علف کش ها و آفت‌کش‌های کشاورزی در تصفیه آب

سالانه مقادیر زیادی از آفت‌کش‌های کشاورزی در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کالیفرنیا به تنهایی بیش از 4000 تن از مواد شیمیایی هرساله مصرف می‌گردد.قسمت عمده‌ی این مواد،مواد آلی هستند.پالایش آفت‌کش‌ها به طور یکسان در یک ناحیه وسیع انجام می‌شود.کشاورزی مدرن مستقیما از آفت‌کش‌های غیر مقاوم مانند اورگانوفسفات که در محیط به سرعت تجزیه می‌شود استفاده می‌کند.استفاده از آفت‌کش‌های غیر مقاوم به کم کردن خطر آلودگی آب کمک می‌کند.با وجود چنین استفاده‌ی وسیعی از مواد شیمیایی کشاورزی،به کارگیری برنامه‌های پیشرفته برای کنترل منابع آبی در تماس با آب‌های کشاورزی ضروری است.لازم به ذکر است که تمامی مواد شیمیایی توسط دستگاه تصفیه آب حذف می‌شوند.

تخلیه پساب‌های شهری
تصفیه‌خانه‌های پساب شهری نیز یکی از منابع نقطه‌ای آلودگی مواد آلی محسوب می‌گردند.حتی با کاربرد تصفیه ثانویه مؤثر نیز تعداد فزاینده‌ای از ترکیبات آلی در پساب‌های تصفیه‌خانه‌ها یافت می‌شوند.سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) تعدادی از ترکیبات آلی قابل اندازه‌گیری که اکنون در آب‌های جاری یافت می‌شوند را شناسایی و اعلام نموده است.بسیاری از این ترکیبات آنتی‌بیوتیک‌های انسانی و دامی،داروهای تجویزی برای انسان،و پساب‌های تولید شده توسط صنایع و خانه‌های مسکونی می‌باشد که این مواد توسط انواع دستگاه های تصفیه آب قابل حذف می‌باشد.