عملکرد دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس

یکی از انواع سیستم هایی است که برای تصفیه آب خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و بخاطر دقت و مکانیزم عملکرد آن به راحتی می توان گفت مناسب ترین سیستم برای تامین آب شربتمامی مناطق کشور عزیزمان می باشد. این دستگاه طوری طراحی شده است که فیلتر های انتهایی دارای دقت بالاتر بوده و این افزایش دقت از هر فیلتر به فیلتر بعد به تدریج اتفاق می افتد و باعث حذف ذرات درشت تر در ابتدای مسیر و حذف ذرات ریزتر در فیلتر های بعدی شده و همچنین عمر فیلترها را بالاتر می برد، چون در این صورت تقسیم کار بین فیلتر های مختلف صورت گرفته و هر فیلتر مسئول حذف یکسری از ناخالصی های مربوط به خود است. این فرایند تا فیلتر چهارم یا فیلتر ممبران ( ROهمان فیلتری که عمل اسمز معکوس را انجام می دهدکه با این اصطلاح در زیر بیشتر آشنا خواهید شد) ادامه داشته و فیلتر های 5، 6 و 7 اعمال تکمیلی تصفیه را انجام می دهند.
در این نوع تصفیه وجود فیلترهای 1 تا 5 ضروری بوده و در صورت نبود هر کدام از آنها فرایند تصفیه انجام نمی گیرد و در صورت انجام ناقص می باشد. وجود فیلترهای 6 و 7 بسته به کیفیت آب منطقه و گاهی به سلیقه مصرف کننده دارد. فیلتر مرحله 6 پس از تصفیه کامل آب مقداری مواد معدنی به آب مصرفی اضافه می کند و اغلب اوقات بلااشکال است بجز مواقعی که مصرف کننده بدلیل ناراحتی کلیوی مثل سنگ ساز بودن کلیه تمایل به مصرف آب با درصد کم مواد معدنی و کانیها را دارد. فیلتر مرحله هفتم لامپ UV می باشد که با تابیدن پرتوء ماوراء بنفش به آب باعث ضدعفونی مضاعف آب می شود که استفاده از این فیلتر زمانی توصیه می شود که آب دارای آلودگی میکروبی بالایی باشد مانند آب برخی چاه ها .
این سیستم تصفیه آب تنها سیستم قابل استفاده در منزل است که می تواند مواد محلول در آب مانند نمک را خذف کند (تبدیل آب لب شور به آب شیرین) به همین خاطر از این دستگاه برای تمام مناطق کشور می توان استفاده کرد.