غرفه ای بسیار زیبا برای فروش قهوه

شرکت کردن در نمايشگاه‌ها براي شرکت کنندگان اصولا امر بسيار مهم است و زماني که به نمايشگاه مي‌آيند هدفشان اين است که غرفه جذاب داشته باشند که بتوانند بازديدکنندگان را به سوي غرفه خود جذب کنند.اما گاهي موقعيت‌هاي ديگري به وجود مي‌آيد که يک شرکت مي‌خواهد به نوعي ديگر ديده شود و در اين موقعيت بدون نياز به نمايشگاه، پروژه اي را اجرايي مي‌کند و محصولات خود را به نمايش مي‌گذارد.

در اين قسمت شما رابا غرفه يک کمپاني توليد کننده قهوه آشنا مي‌کنيم:

Cafés Salzillo

طراح اين غرفه Clavel Arquitectos مي‌باشد.

سخن طراح: شرکت Cafés Salzillo از ما درخواست کرد که به مناسبت هفته "Coffee and Literature Week" غرفه اي ساده را براي آنها طراحي کنيم، و خاطر نشان کردند که اين غرفه شايد بيشتر از 4 روز داير نباشد.

هدف آنها از داير کردن اين غرفه معرفي قهوه اين شرکت به نام " باروک" بوده است.

طراحان اين غرفه زيبا موقعيت مناسبي مقابل کليساي Murcia را در نظر گرفتند و غرفه اي بسيار زيبا را براي آنها طراحي کردند.اين غرفه بسيار زيبا موفق به جذب تعداد زيادي از افراد به خود شد.

همانطور که ذکر شد، يکي از اهداف مهم غرفه شناساندن قهوه باروک توليدي اين کمپاني بود، درهمين راستا آنها شرايط تست قهوه را به صورت بسيار خاص و ويژه فراهم آوردند.غرفه را به صورتي طراحي شده است که بازديد کنندگان مي‌توانند وارد آن شوند و از فضاي داخلي آن ديدن نمايند. شرکت غرفه ساز

يکي از ديوار‌هاي غرفه را به نمايش محصولات اختصاص داده ند و يک دستگاه قهوه هم در غرفه تعبيه شد که بازديد کنندگان هرکدام از قهوه هايي را که مي‌خواستند،تست کنند.

اين غرفه بسيار زيبا به حالتي طراحي شده است که به راحتي قابل جداشدن مي‌باشد بدون اينکه آسيبي به آن برسد، و شرکت مي‌تواند درهنگام شرکت در نمايشگاه‌هاي ديگر نيز از اين غرفه استفاده نمايد.
منبع: مبل و دکور