غرفه مبهوت کننده کشور چین در نمایشگاه میلان 2015

طراحان غرفه چين در نمايشگاه ميلان 2015 استوديوي طراحي Studio Link-Arc و دانشگاه Tsinghua بوده است.
گفته طراحان: براي طراحي غرفه سعي نموديم که از يک نماد فرهنگي معروف چيني الهام بگيريم. پيش بيني شد که غرفه به حالتي معلق در هوا قرار گيرد.با استفاده از اين نوع طراحي مي‌توانستيم برنامه‌هاي بسيار متنوعي را در زير سقف شناور داشته باشيم.از نقاط برجسته طراحي اين غرفه سقف آن بوده است که در اين پروژه از سقفي موجدار با نمايي رو به شمال و رو به جنوب استفاده نموديم.
براي ايجاد اين سقف و سازه از سفال و چوب به عنوان متريال سنتي استفاده نموديم. و از برگ‌ها و ساقه بامبو براي ديگر قسمت‌ها استفاده شد. پانل‌هاي ساخته شده با چوب بامبو زيبايي، درخشندگي و روشنايي فوق العاده اي را فراهم مي‌آورد.
در اين غرفه سعي شده است که محصولات کشاورزي کشور چين نيز به نمايش گذاشته شود.
تمامي قسمت‌هاي اين غرفه با استفاده از لامپ‌هاي LED پوشيده شده است که زيبايي بسيار زيادي را به فضا منتقل مي‌کند.
در اين غرفه سعي شده است فرهنگ و آداب و رسوم استان‌هاي مختلف چين به نمايش گذاشته شود. براي نمايش هرچه بهتر از متريال‌هاي چند رسانه اي مانند فيلم‌هاي کوتاه نيز استفاده نموده اند.بازديدکنندگان پس از بازديد مي‌توانند از طريق پله هايي که آنها را به سالن چندرسانه اي که بر روي پلت فرمي بالاتر قرار گرفته است براي مشاهده اين فيلم‌هاي کوتاه بروند.
منبع: مبل و دکور