فرایندهای تصفیه آب شرب

ترکیبی از فرایندهای زیر برای تصفیه آب شهری در سراسر جهان استفاده می گردد:
- کلرزنی، برای کنترل جلبک و جلوگیری از رشد هرگونه روییدنی در آب
- هوادهی، همراه با کلرزنی برای حذف آهن و منگنز معلق در آب
- انعقاد، برای لخته سازی
- کمک منعقد کننده، برای بهبود انعقاد و تشکیل لخته های بزرگ تر
- رسوب، برای جداسازی جامدات، برای حذف مواد معلق که در لخته ها به دام افتاده اند
- فیلتراسیون، حذف کردن ذرات از آب
- آب شیرین کن، فرایند حذف نمک از آب
- ضدعفونی، از بین بردن باکتری
یک روش منحصر به فرد تصفیه ( مجموعه ای از فرایندها ) برای همه آب ها وجود ندارند. همچنین استانداردسازی روش تصفیه آب برای آب های مختلف بسیار دشوار است. مطالعات قابل بحث برای منابع آب نیازمند استخراج اطلاعات زیادی از فرایندهای مختلف تصفیه می باشد.
تکنولوژی تصفیه آب آشامیدنی به خوبی توسعه یافته است و طرح های معمولی در دسترس هستند و توسط بسیاری از تاسیسات آب خصوصی یا عمومی استفاده می شود. علاوه بر این تعدادی از شرکت های خصوصی روش های نوینی را پشتیبانی می کنند سیستم های خودکار تصفیه آب و فاضلاب در جهان رو به گسترش است. هزینه های سرمایه گذاری و اجرا بر اساس تکنولوژی روز انجام می پذیرد.