موتور تكفاز با راه انداز خازني

موتور با راه انداز خازني به موتوري اطلاق ميشود كه در مدت زمان راه اندازي از سيم پيچي راه انداز و خازن استفاده ميشود . اين موتور براي كار خود از ميدان گردان استفاده ميكند . براي مواردي كه نياز به گشتاور راه اندازي و گشتاور كار زياد ميباشد، استفاده ميگردد . عموماً اين موتورها از قدرت اسب بخار به بالا استفاده ميشود.
با استفاده از خازن مناسب و طراحي مناسب سيم پيچي ميتوان گشتاور راه اندازي را به 3.5 تا 4.5 برابر گشتاور نامي رساند. خازنهاي مورد استفاده در اين گونه موتورها معمولاً از نوع الكترو ليتي ميباشد و ظرفيت آنها نسبت به خازنهاي روغني بالا است .
موتور هاي راه انداز خازني مجهز به رله ي مغناطيسي يا كليد گريز از مركز به منظور خارج كردن سيم پيچ كمكي و خازن راه انداز از مدار در حدود 75% دور نامي ميباشند. 
كاربرد:اين موتورها بلحاظ داشتن گشتاور راه اندازي زياد ، كاربردهاي وسيعي دارند ازجمله براي تغذيه پمپ ، كمپرسور ها ، سردخانه ها ، تهويه مطبوع ، دستگاههاي چند كاره نجاري، ماشينهاي لباسشويي بزرگ و به طور كلي جاهايي كه موتور تكفاز تحت بار گشتاور راه اندازي زياد داشته باشد استفاده ميگردد.
تغيير جهت چرخش:معكوس كردن جهت چرخش اين موتور نظير معكوس كردن چرخش موتور با راه انداز مقاومتي ميباشد.
ار اين حالت بايستي محل اتصال دو سر سيمي كه مجموعه خازن،كليد گريز از مركز يا رله و سيم پيچ كمكي به آن وصل است يا دو سر سيم پيچ اصلي را عوض كرد.