نمایشگاه و انواع آن

نمايشگاه ها انواع مختلفي دارند، يکي از مهم ترين نمايشگاه ها، نمايشگاه هاي بين المللي و بازرگاني است که نمونه آن هر ساله در تهران برگزار مي شود. هدف از برگزاري اين نمايشگاه ها در کشورهاي صنعتي پيشرفته، ايجاد بازاري متمرکز براي کليه خريداران خارجي (بهره برداري تجاري) مي باشد ولي در ايران به دليل عدم وجود امکانات و در نتيجه عدم حضور بازديدکنندگان خارجي، اين نمايشگاه درست به بازار واردات تبديل شده است. برخي از نمايشگاه ها به عنوان نمايشگاه هاي اختصاصي برگزار مي شود که معمولا يک کشور با هويت خود در يک کشور ديگر ظاهر مي شود، براي موفقيت در چنين نمايشگاه هايي به هزينه تبليغاتي بالايي نياز مي باشد که متاسفانه شرکت هاي ايراني چنين هزينه هايي را اختصاص نمي دهند. از انواع ديگر نمايشگاه ها مي توان به نمايشگاه تخصصي اشاره کرد. در اين نوع نمايشگاه رقابت بين المللي وجود ندارد بلکه ارتباط تجاري مطرح است. نمايشگاه هاي ملي از ديگر انواع نمايشگاه ها محسوب شده که براي نمايش و توانمندي هاي بومي يک کشور برگزار مي شود. بدين شکل که توانمندي هاي توليدي و خدماتي کشوري را در همان کشور به نمايش مي گذارد و از خارجيان براي بازديد دعوت مي نمايد. يک نوع نمايشگاه هم با عنوان اکسپو وجود دارد که مدت برگزاري آن ها بيشتر مي باشد. (3 تا 4 ماه) و در آن علاوه بر جنبه هاي تجاري، جنبه هاي اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي در کنار مسايل تجاري مطرح مي شود که اساس آن اطلاع رساني از توانمندي هاي موجود در يک کشور است. در کل نمايشگاه ها چه بين المللي و چه تخصصي، محل برخورد خريداران و فروشندگان، متقاضيان و عرضه کنندگان کالا و به عبارت اقتصادي نقطه برخورد عرضه و تقاضا مي باشد که براي مشاهده نمونه محصولات و مبادله اطلاعات بين افراد تشکيل مي شود. شرکت غرفه ساز