نمونه‌های موفق از دکورهای نمایشگاهی

هدف از برگزاری نمایشگاههای بازرگانی،معرفی محصولات و ارائه خدمات جدید و متمایز برای جذب بیشتر مشتریان و ارتباط موثر با آنها،شناخت و اصلاح راه‌های توزیع و موارد تجاری دیگر است.

هدف اصلی شرکت کنندگان در نمایشگاهها،افزایش فروش تولیدات و خدمات است. یکی از موارد رسیدن به این هدف توسط شرکتها،ایجاد بستر مناسب برای حضور مفید و موثر در این نمایشگاههاست که مهم‌ترین بستر در این زمینه طراحی و ساخت غرفه یا دکورهای نمایشگاهی است که مشتری را در اولین نگاه جذبکند. شرکت غرفه ساز

با توجه به ظهور متریالها و فناوریهای نوین و پیشرفته در عرصه دکورهای نمایشگاهی این امر راحتر و آسانتر،امکانپذیر است البته اگر توسط افراد حرفه ای طراحی و اجرا شود.

از موارد مهم در ایجاد یک دکور نمایشگاهی تاثیرگذار،علاوه بر انتخاب توع متریال،نوع طراحی،رنگ آمیزی و نورپردازی و محل قرارگیری غرفه در محیط نمایشگاه و محل قرارگیری بخشهای اطلاع رسانی،مذاکره و مشاوره،نمایشهای تصویری،مبلمان،فضای آموزشی،انبار و دپوی لوازم اضافی در غرفه است.
منبع: مبل و دکور