نکات ایمنی حین استفاده از سفید کننده

1-قبل از استفاده برچسب دستور مصرف محصول را به دقت مطالعه کنید.

2-سفید کننده را در یک محل خنک و دور از تابش خورشید نگهداری کنید.

3-وایتکس را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

4-پس از هر بار استفاده از سفید کننده، در ظرف را مجددا محکم ببندید.

5-هنگامی که کودکان و افراد سالخورده در منزل حضور نداشتند، از سفید کننده استفاده کنید. تا خشک شدن سفید کننده و برطرف شدن کامل بوی وایتکس، از بازگشت کودکان و افراد مسن به خانه خودداری کنید.

6-حین استفاده از وایتکس درها و پنجره ها را باز نگه دارید.

7-خودتان نیز لازم است حین استفاده از سفید کننده دستکش دست کرده و ماسک بزنید. همچنین در صورت احتمال پاشیده شدن سفید کننده، بایستی از عینک ایمنی استفاده کنید.

8-توجه داشته باشید که استفاده مستقیم و عدم رقیق کردن وایتکس میتواند روی لباسها ایجاد لکه و یا سوراخ کند.

9-قبل از استفاده از وایتکس اشخاصی که مبتلا به آسم،بیماریهای قلبی و ناراحتیهای تنفسی میباشند را از محل دور کنید.

10-برای رقیق کردن وایتکس از آب سرد استفاده کنید.چراکه آب داغ اجزای فعال سفید کننده را تجزیه میکند.

11-برای ضد عفونی کردن اشیاء،آنها را به مدت 30 دقیقه در سفید کننده رقیق شده قرار دهید.سپس کاملا آنها را آب بکشید.

12-در انتها لازم است دستهای خود را با آب و صابون بشویید.

13-سفید کننده نبایستی برای فلزات، پارچه های رنگی و سطوح رنگ شده بکار رود.

14-در صورت ورود سفید کننده به چشمها به مدت 15 دقیقه زیر آب سرد چشمها را شستشو داده و فورا به پزشک مراجعه کنید.

15-در صورت بلع وایتکس از القاء استفراغ خودداری کرده و مصدوم را فورا به اورژانس منتقل کنید.

16-از اختلاط سفید کننده با هرنوع شوینده خانگی جدا خودداری کنید.

17-پس از شستشوی لباسها با وایتکس،حتما آنها را کاملا آبکشی کنید، چراکه باقی ماندن بقایای سفید کننده باعث تضعیف استحکام الیاف پارچه ها میشود.