نکات با اهمیت پیش از شروع طراحی و چاپ بروشور

طراحی و چاپ یک بروشور مستلزم شناخت اصول اساسی تبلیغات، نوشتن، متن آگهی و تولید و اطلاع رسانی است. چاپ بروشور همچون دیگر انواع ابزار تبلیغاتی به یک مفهوم و محتوا مفید برای پیوند خوردن به هم نیاز دارد، طراحی و چاپ بروشور بر اساس نوع طرح می تواند، ساده تک رنگ، و یا به شکل سه لتی ساده ای متفاوت باشد، که بر روی یک کاغذ سفید چاپ شده، و طرح های چهار یا پنج رنگ پیشرفته که بر کاغذ های گلاسه یا گران قیمت چاپ می شوند. معمولا شکل، اندازه بروشور ها بسیار متفاوت است. خدمات چاپ و تبلیغات بروشور ها نقش اطلاع رسانی دارند، و به عنوان حاملی برای معرفی، شرح حال و تبلیغ محصولات وخدمات مورد نظر استفاده می شوند. کلا بروشورها وسیله ای مناسب برای تبلیغ و اطلاع رسانی به مخاطبین خاص درباره کنفرانس ها و دیگر رویدادهای مهم می باشند ، یا صرفا می توانند جنبه آموزشی داشته باشند، و اطلاعاتی درباره بهداشت عمومی، و نظیر این به مردم ارائه بدهند، طراحی و چاپ بروشور می توانند به صورت پست مستقیم با یک، دو، چهار، یا پنج ستون باشد.

نکاتی که باید پیش از شروع طراحی و چاپ بروشور مد نظر داشت:
موضوع و یا هدف این طراحی و چاپ بروشور چیست؟
مخاطب کیست؟ اگر بیش از یک مخاطب وجود دارد، باید اقدام به طراحی و چاپ چند بروشور کنید.
مشتری چگونه از این محصول یا خدمات استفاده خواهد کرد.
چه اطلاعاتی در متن بروشور باید لحاظ شود؟
در طراحی و چاپ بروشور چه کسی متن آگهی را خواهد نوشت؟
پیام اصلی چیست؟
برای ارائه پیام میزان اطلاعاتی که باید در متن جای گیرد و مخاطب کدام قطعی از همه مناسبتر است؟
آیا می خواهید برای جذاب تر کردن جلد بروشور خود از تصویر استفاده کنید، یا می خواهید از یک عنوان سیاه و چشمگیر و عین حال ساده استفاده کنید.
وقتی یک بروشور طراحی می کنید، و یا هر نوع آگهی چاپی دیگر، در خدمات چاپ و تبلیغات مانند: ( طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ کارت ویزیت، سربرگ، فاکتور و …) را طراحی می کنید، معمولا جامعیت و سادگی کلید های اصلی طرح، رمزموفقیت می باشد، دقیقا عنوان های اصلی و عناوین فرعی باید در آگهی منسجم و یکپارچه و منظم باشند و باید در مقایسه با متن آگهی متمایز و متفاوت و در عین حال مربوط باشند، اگر تمایل به استفاده از قلم های مختلف دارید، بهتر است که شکل قلم ها با هم همخوان و سازگار باشند.
منبع: برج بهارستان