نکات با اهمیت پیش از شروع طراحی و چاپ بروشور

طراحي و چاپ يک بروشور مستلزم شناخت اصول اساسي تبليغات، نوشتن، متن آگهي و توليد و اطلاع رساني است. چاپ بروشور همچون ديگر انواع ابزار تبليغاتي به يک مفهوم و محتوا مفيد براي پيوند خوردن به هم نياز دارد، طراحي و چاپ بروشور بر اساس نوع طرح مي تواند، ساده تک رنگ، و يا به شکل سه لتي ساده اي متفاوت باشد، که بر روي يک کاغذ سفيد چاپ شده، و طرح هاي چهار يا پنج رنگ پيشرفته که بر کاغذ هاي گلاسه يا گران قيمت چاپ مي شوند. معمولا شکل، اندازه بروشور ها بسيار متفاوت است. خدمات چاپ و تبليغات بروشور ها نقش اطلاع رساني دارند، و به عنوان حاملي براي معرفي، شرح حال و تبليغ محصولات وخدمات مورد نظر استفاده مي شوند. کلا بروشورها وسيله اي مناسب براي تبليغ و اطلاع رساني به مخاطبين خاص درباره کنفرانس ها و ديگر رويدادهاي مهم مي باشند ، يا صرفا مي توانند جنبه آموزشي داشته باشند، و اطلاعاتي درباره بهداشت عمومي، و نظير اين به مردم ارائه بدهند، طراحي و چاپ بروشور مي توانند به صورت پست مستقيم با يک، دو، چهار، يا پنج ستون باشد.

نکاتي که بايد پيش از شروع طراحي و چاپ بروشور مد نظر داشت:
موضوع و يا هدف اين طراحي و چاپ بروشور چيست؟
مخاطب کيست؟ اگر بيش از يک مخاطب وجود دارد، بايد اقدام به طراحي و چاپ چند بروشور کنيد.
مشتري چگونه از اين محصول يا خدمات استفاده خواهد کرد.
چه اطلاعاتي در متن بروشور بايد لحاظ شود؟
در طراحي و چاپ بروشور چه کسي متن آگهي را خواهد نوشت؟
پيام اصلي چيست؟
براي ارائه پيام ميزان اطلاعاتي که بايد در متن جاي گيرد و مخاطب کدام قطعي از همه مناسبتر است؟
آيا مي خواهيد براي جذاب تر کردن جلد بروشور خود از تصوير استفاده کنيد، يا مي خواهيد از يک عنوان سياه و چشمگير و عين حال ساده استفاده کنيد.
وقتي يک بروشور طراحي مي کنيد، و يا هر نوع آگهي چاپي ديگر، در خدمات چاپ و تبليغات مانند: ( طراحي و چاپ کاتالوگ، طراحي و چاپ بروشور، طراحي و چاپ کارت ويزيت، سربرگ، فاکتور و …) را طراحي مي کنيد، معمولا جامعيت و سادگي کليد هاي اصلي طرح، رمزموفقيت مي باشد، دقيقا عنوان هاي اصلي و عناوين فرعي بايد در آگهي منسجم و يکپارچه و منظم باشند و بايد در مقايسه با متن آگهي متمايز و متفاوت و در عين حال مربوط باشند، اگر تمايل به استفاده از قلم هاي مختلف داريد، بهتر است که شکل قلم ها با هم همخوان و سازگار باشند.
منبع: برج بهارستان