نکات لازم جهت نیل به موفقیت بیشتر در نمایشگاه

قبل از نمایشگاه:
مشتریان را از محل و ساعت حضور خود مطلع نمایید و از آنان دعوت به عمل آورید. غرفه سازی نمایشگاهی

- در طول نمایشگاه:
بروشورها و کارت های ویزیت خود را توزیع نمایید همچنین فرم مصاحبه با بازدیدکنندگان را تکمیل نمایید.

- پس از نمایشگاه:
به محض خاتمه نمایشگاه با بازدیدکنندگان تماس بگیرید از نظرات آنان به عنوان پایه ای برای برنامه های آینده خود بهره بگیرید و برای نمایشگاه بعدی برنامه ریزی نمایید.

علل عدم موفقیت در نمایشگاه
- عدم شناخت بازار منطقه
- عدم وجود اهداف روشن و مطمئن
- عدم شناخت و انتخاب نمایشگاه مناسب با اهداف خود
- ضعف ارتباطات در دوران نمایشگاه
- عدم توانایی در به ثمر رساندن کوشش های به عمل آمده طی برگزاری نمایشگاه