نکات مهم در طراحی غرفه

شماره و موقعيت جغرافيايي غرفه در نمايشگاه
- مساحت غرفه و وضعيت چهار طرف آن
- مشخصات کالاهاي نمايشي با ذکر وزن و ابعاد آن (بروشور و عکس ها)
- شيوه هاي پذيرايي مراجعين مختلف

ساختمان غرفه
ظاهر غرفه شما در يک نمايشگاه خارجي بيانگر چهره واقعي شماست. طرح غرفه بايد به گونه اي باشد که براي شما اعتبار لازم را تحصيل نموده و بهتر است نمونه اي از هر کالا نمايش داده شود. حتي المقدور دستگاه ها و ماشين الات نمايشي را به کار اندازيد تا مردم کيفيت کار و محصول آن ها را از نزديک ببينند. براي طراحي غرفه، زيبايي خوب است اما ساختن و تجهيز غرفه بايد در حداقل زمان ممکن صورت گيرد. طراحي بايد به گونه اي باشد که توجه مردم را صرفا به کالاي ارايه شده در غرفه معطوف سازد و نه به در و ديوار و سقف غرفه، چيدن کالاهاي نمايشي و گلدان هاي تزييني و ميز و صندلي و لوازم غرفه بايد به روش هاي مختلفي صورت گيرد تا نماي هر قسمت با قسمت ديگر متفاوت به نظر آيد.