نگاه نجاری به ساخت غرفه نمایشگاه

1- در يک تحقيق که يک تيم کارشناسي 4 نفره طراح و سازنده غرفه انجام داده بودند دريافتند که در هر سال حداقل 30 نمايشگاه فقط در محل نمايشگاه بين المللي تهران داير ميگردد و بيش از 1000 شرکت کننده دارد و در مجموع از اين تعداد شايد 10 نمونه غرفه سازي داراي طرح جديد، طرح غرفه خلاقانه و بديع و متناسب محصول يا خدمات خريدار بوده است! چرا؟
يعني 1000 غرفه> حداقل 100 غرفه سازي و 200 غرفه آرايي و 700 غرفه ساده بدون ساخت >

10 طرح جديد مشتري پسند !!!؟؟
علت اصلي، مدل رايج و عرف غرفه سازي است:
در حالت رايج شما براي سفارش غرفه با سي شرکت نجار غرفه موجود در تهران تماس مي گيريد و در خواست اشتباه طرح رايگان را داريد و بين آنها يکي را انتخاب مي کنيد !
کجاي طرح رايگان غرفه ايراد دارد؟ طرح مجاني غرفه سازي که خوب است؟؟
شرکتهاي غرفه ساز(نجار) داراي آرشيو هاي خارجي و داخلي متعددي هستند که اين پکيج هاي تري دي مکس طرح هاي پايه اي دارد
بعد از تماس هر شرکت کننده در نمايشگاه، عکس و نام و جايگيري را تغيير داده و تحويل شما مي دهند

بر عکس تيم هاي طراح صنعتي که با اشراف علمي به وزن و بار اضافي روي اشياء، تسلط به اصول زيبايي شناختي معماري، ايده پردازي جديد ، طراحي استند محصول خاص و... مي توانند غرفه اي جذاب و بي همتا برايتان طراحي کنند

2- طراحي صنعتي غرفه نمايشگاهي:
طراح صنعتي غرفه وظيفه دارد مسلط به علم ساخت مدل، متريال و نور پردازي حرفه اي باشد

طراح صنعتي غرفه نمايشگاه براي محصول شما با توجه به روش نمايش، اندازه و شرايط آن يک استند محصول سه بعدي حرفه اي و کم نظير طراحي ميکند. 
حتي مي تواند استند محصول سه بعدي را طراحي صنعتي کند که قابل حمل و پرتابل باشد

يا شرايط ايستايي منحصر به فردي داشته باشد
طراحي صنعتي غرفه مبتني بر ايده جديد است
يعني استفاده از سر در جديد، قوس و اسپيرال و کرو هاي جذاب در غرفه سازي و...