هدف از شرکت در نمایشگاه

هدف اصلي از شرکت در هر نمايشگاه داخلي و خارجي، در کوتاه مدت يا درازمدت افزايش فروش توليدات يا خدمات است. گاهي نيز اهداف ديگري از قبيل مقاصد سياسي و فرهنگي براي برگزاري يا شرکت در نمايشگاهي عنوان مي شود. هدف هر چه باشد برگزاري يک نمايشگاه بازرگاني موفق و اصولي مي تواند زمينه هاي لازم براي گسترش مناسب سياسي و فرهنگي و اقتصادي مورد نظر را فراهم آورد.
اگر هدف اصلي شما فروش فوري کالاست، بهتر است در نمايشگاه هاي تخصصي شرکت کنيد، يا خود اقدام به برگزاري يک نمايشگاه اختصاصي بنماييد، براي اهداف بلندمدت و نفوذ در بازارهاي جديد و همچنين يافتن نماينده تجاري شرکت در نمايشگاه هاي عمومي و بين المللي که همه ساله در کشورهاي مختلف برگزار مي شود راه متداول و خوبي است.

رهنمودهايي براي حضور و بهره گيري از نمايشگاه
توجه به نکات لازم و پيشگيري از نقاط ضعف در مراحل مختلف برگزاري نمايشگاه با استفاده از تجارت سازمان دهندگان و شرکت کنندگان در نمايشگاه هاي گوناگون مي تواند به موفقيت شما در نمايشگاه و رسيدن به اهداف بازاريابي و فروش کالاهاي تان کمک کند. هر غرفه سازي نمايشگاهي هنگامي موفق قلمداد خواهد شد که بتواند بيشترين تعداد ار مناسب ترين بازديدکنندگان را به سوي خود جلب کند و اين بازديدها را به نتايج مطلوب منتهي سازد. اگر نمايشگاه از کيفيت خوبي برخوردار باشد حضور عده زيادي از افراد متخصص و بازرگان امري حتمي خواهد بود و اين امر در مورد نمايشگاه هاي تخصصي بيشتر صدق مي کند.