وجود دريچه هاي بازرسي در ديگ بخار

در بدنه بويلر (ديگ بخار) معمولاً سه نوع دريچه بازرسي قرار داده مي شوند كه بزرگترين آنها دريچه آدم رو (Man hole) مي باشد كه به ابعاد حداقل 30*40 سانتي متر ميباشد و در بالا و مركز بدنه ديگ قرار دارد.
از الزامات ديگر به جهت بازديد و بازرسي داخل ديگ بخار، در بدنه كناري ديگ هاي بخار نيز بسته به نظر طراح دريچه هاي سر رو (Head hole) و دست رو (Hand hole) به تعداد كافي قرار داده مي شوند كه اين دريچه ها هر کدام داراي يک درب متحرک بوده و توسط واشر گرانيتي آب بندي مي گردند.
و همچنين جعبه دود در جلو و عقب ديگ بخار نيز به جهت ايجاد فضاي ايزوله شده و انتقال حرارت بين پاسي و همچنين براي دسترسي سرويس كاران ديگ بخار براي تعمير، تعويض يا تميز کاري لوله ها پيش بيني شده اند.

*مکان و شرايط نصب:
*ابعاد محل نصب ديگ بايستي با در نظرگرفتن ابعاد ديگ بخار در حالت درهاي باز و نيز تجهيزات مرتبط با آن، همانند دستگاه هاي سختي گير، هوازدا، منبع تغذيه آب، کلکتور، شيرها و موارد مشابه ، طراحي و لحاظ گردند.
ديگ بخار بايد در محلي نصب شود که داراي هواي لازم جهت سيستم و نيز فضاي کافي براي تميز کردن لوله ها و همچنين مکان مناسب جهت نگهداري وسايل کنترل تجهيزات جانبي باشد.
و همچنين توصيه مي گردد كه در محل نصب ديگ، سکويي ( فونداسيون ) مناسب با وزن، اندازه ها و متعلقات ديگ بخار، ايجاد گردد.
اين سکو بايد حداقل 30 سانتيمتر از طول و عرض ( از هر طرف 15 سانتيمتر ) بيشتر و با اندازه 15 سانتيمتر هم از کف محل نصب بلندتر باشد.

در اطراف اين فونداسيون بايد مجرايي براي هدايت آب کف به چاه و يا سيستم فاضلاب در نظر گرفته شود و حوضچه اي نيز جهت زير آب زدن ديگ بخار بايستي در نزديکي شير تخليه ديگ ايجاد شود که همواره پر از آب بوده و قسمت بالاي آن نيز به چاه يا مجراي خروجي آب راه داشته باشد و لوله تخليه جهت خفه شدن بخار، به داخل آن هدايت و با درب متحرک پوشانده شود (چاه بلودان).
و از موارد مهم ديگر چنانچه مسير کابل کشي از درون کانال انجام شده، براي جلوگيري از بروز هر گونه اشکال الکتريکي، لازم است نکات ايمني با دقت کامل رعايت گردد.
پوشش روي کانال بايد سبک و در مقابل وزن هاي سنگين داراي مقاومت کافي باشد. توصيه مي شود ديگ به نحوي روي فونداسيون استقرار يابد که قسمت جلويي آن مقابل درب ورودي قرار گيرد. وجود وسايل اطفاء حريق درمحل الزامي بوده و ضريب ايمن سازي دستگاه را در مقابل آتش سوزي هاي احتمالي بالا مي برد.

*شرايط نصب دودکش:
ديگ هاي بخار معمولا مجهز به دمنده مناسب بوده و بدون دودکش هم مي تواند کارکنند، وليكن براي كاركرد بهتر، مواد حاصل از احتراق بايد به نحوي به فضاي بيرون هدايت شوند، که اين کار توسط طراحي و نصب دودکش با ارتفاع مناسب صورت مي گيرد. ارتفاع دودکش ديگ بخار بستگي به شرايط محلي دارد وليكن موقعيت هايي مانند ساختمان هاي بلند مجاور، جهت باد و عوامل جغرافيايي ديگر بر آن مؤثر خواهد بود.