ویژگی های طراحی و چاپ کاتالوگ

معمولا در طراحي و چاپ کاتالوگ خلاصه اي از نام و عملکرد کارخانه توليدي و شناساندن فعاليت ها و معرفي امتيازات و رتبه هاي توليد و همچنين معرفي هر چه بيشتر در خصوص بهترين ساخته ها و خدمات شرکت بيان مي شود. اطلاع رساني و دادن آکاهي به مخاطبان و مشتريان جهت مشخصات فني و قابليت هاي خاص و وجه تمايز محصولات جديد نسبت به توليدات مشابه و گذشته نيز از جمله ويژگي هاي طراحي و چاپ کاتالوگ مي باشد. تقريبا وجود تصاوير و متن نوشتاري در طراحي و چاپ کاتالوگ قدرت تصميم گيري و انتخاب صحيح را براي مخاطبان تا حدود زيادي آسانتر مي نمايد، طراحي و چاپ کاتالوگ در واقع ديد مقايسه اي بين چند محصول معرفي شده را از جهت مدل، کيفيت و کارايي و حتي هزينه برنامه ريزي شده براي خريد در مخاطبان محصولات معرفي شده خود ايجاد مي کند.

ويژگي هاي طراحي و چاپ کاتالوگ:

امکان مطالعه آن در زمان کوتاه و قابل حمل بودن براي مخاطبان.
برقراري ارتباط مستقيم و بدون واسطه با مشتريان و مخاطبان.
ترکيبي مناسب از تصوير و متن در جهت شناخت و آگاهي بيشتر مخاطبان.
امکان چاپ در هر يک از حالتهاي تک رنگ، دو رنگ و يا چهار رنگ.
انتقال اطلاعات در طراحي و چاپ کاتالوگ نسبت به پوستر، تراکت و حتي طراحي و چاپ بروشور، فراتر و گسترده تر مي باشد.
امکان خلاصه گويي و پرهيز از هر نوع افراط در توضيحات بيشتر در طراحي و چاپ کاتالوگ
در طراحي و چاپ کاتالوگ و طراحي و چاپ بروشور بايد دقت کنيم که هدف از چاپ اين نوع از خدمات چاپ و تبليغات چيست؟ و مخاطبان ما چه کساني هستند، پيام اصلي ما چيست؟ و چه اطلاعاتي را بايد براي لحاظ کردن در متن انتخاب کنيم. در طراحي و چاپ بروشور و طراحي و چاپ کاتالوگ همواره بايد خود را در جايگاه مخاطبان آن قرار دهيم، و اطلاعات بايد کاملا به ترتيب اهميت و بسيار ساده و صريح و خوانا ارائه شوند. کليه تصاوير انتخابي حتما بايد با متن مورد نظر هماهنگ باشد و حتما باعث تقويت جلوه بصري صفحه شود. 

منبع: برج بهارستان