چگونگی جذب بازديد كنندگان به غرفه خود

1- احترام به شعور بازديد کنندگان اصل مهمي است ، به طوري که بايستي شرايط لازم جهت حضور بازيد کننده در غرفه به شکلي کاملا برنامه ريزي شده در دکوراسيون غرفه يا طراحي غرفه تعبيه شده باشد .
2- نظم،يك نكته بسيار مهم در يک غرفه نمايشگاهي است که باعث جذب بازديد کنندگان ميگردد . نظم ، به غرفه يکپارچگي خاصي مي بخشد و غرفه را از فضاي سالن نمايشگاه جدا ميسازد . شرکت غرفه ساز
3- موقعيت قرار گيري غرفه در نمايشگاه بايد متناسب با محصول و فعاليت شرکت باشد .
4- بايست دکوراسيون غرفه متناسب با محصول به نمايش در آمده باشد . به طوري که اگر روي محصول خاصي تاکيد داريم بايد در طراحي غرفه نيز اين موضوع را لحاظ کنيم .
5- بايد براي غرفه حريم هايي مشخص کنيم تا بتوانيم با مهمانان خاصي که به غرفه مراجعه ميکنند مذاکرات مناسب را به همراه احترامي خاص صورت دهيم .
6-نصب حداقل يک دستگاه ال سي دي در غرفه بسيار به شما کمک خواهد کرد
7- استفاده بهينه از فضاي غرفه بايد به گونه اي باشد که محصولات متناسب با اهميتشان در کل فضاي عمومي غرفه به صورت مناسب تقسيم شده باشد .
8- ابعاد غرفه ميبايست ارتباط مناسبي با امکانات و دکوراسيون و بازديد کنندگان احتمالي از غرفه در نمايشگاه داشته باشد .
9- براي يک حضور موفق در يک نمايشگاه غرفه خود را به يک مکان خاص تبديل کنيد . از مشاوران و طراحان کمک بگيريد تا بهترين شرايط را براي بازديدکنندگانتان مهيا کنيد .
10- دکوراسيون غرفه و محل استقرار غرفه داران بايد به گونه اي باشد که بازيد کنندگان در مدت حضور در غرفه شما احساس آرامش کنند .
11- براي ايجاد يکپارچي در غرفه که به نوعي نشانگر تفکري منسجم و در اجزاء شرکت شماست از لحاظ ظاهري عوامل حاضر در غرفه داراي پوششي هماهنگ و يکپارچه باشند .
12- حتي نوع پذيرايي شما در غرفه از بازديد کنندگان و مهمانانتان ميتواند باعث انعقاد يا عدم انعقاد يک قرار داد گردد 

منبع: سايت غرفه