چگونگی رعایت مقررات نمایشگاه

مطالعه مقررات و دستورالعمل هاي جاري نمايشگاه و عمل به آن ها
- غرفه محل تبادل اطلاعات فني و تجاري است، از ازدحام بي مورد در آن جلوگيري کنيد.
- غرفه داران جهت اداره بهتر بايستي خوب، آگاه، متعهد و جذاب باشند. ساخت غرفه
- پذيرايي و امور خدمات بايستي به درستي انجام پذيرد.
- انضباط اخلاقي و اجتماعي به همراه متانت سرلوحه همه امور باشد.
- تهيه دفتري جهت ثبت پيشنهادات و نظرات بازديدکنندگان و صاحب نظران و قرار دادن آن در معرض ديد عموم.

- اختصاص محلي مناسب براي ملاقات ها و مذاکرات تجاري
- تهيه کاتالوگ، بروشور، کارت ويزيت و ليست قيمت کالا به تعداد کافي جهت مشتريان داخلي و خارجي
- ارزيابي ارتباطات، ديدارها و مذاکرات روزانه خود در نمايشگاه
- دعوت از افراد سرشناس در زمينه هاي گوناگون (با توجه به نوع کالا يا صنعت) براي بازديد از غرفه يا حضور در آن.