کارکنان غرفه

بهره گيري از امکانات نمايشگاهي وقتي ميسر مي شود که کارکنان غرفه بتوانند از هر فرصتي براي ايجاد علاقه مندي در بازديدکنندگان استفاده نمايند. همه کارکنان بايد اطلاعات کافي درباره کالاها داشته باشند و طرز استفاده از آن ها را بدانند و با اصطلاحات بازرگاني در مورد حمل و نقل و بسته بندي و بيمه و تعرفه هاي گمرکي و شرايط فروش و واگذاري نمايندگي، آشنايي داشته باشند. کارکنان بايد از محل هاي عمومي و تسهيلات و تاسيسات نمايشگاهي از قبيل تلفن عمومي، کمک هاي اوليه، درمانگاه و امثال آن ها مطلع باشند. بهتر است يکي از کارکنان مسوول حفظ نظم و نظافت کل غرفه باشد و دايما مراقب هرگونه به هم ريختگي يا کثيفي در هر نقطه از غرفه باشد. حفظ شادابي و نشاط در کارکنان غرفه به روش هاي مختلف مانع از بروز هرگونه سستي و بي تفاوتي در امور جاري غرفه خواهد بود. شرکت غرفه ساز

بازديد کنندگان از نمايشگاه
مشتري بنا به ميل شخصي و در وقت فراغت خود به نمايشگاه مي آيد بي آن که تحت هيچگونه فشاري باشد، آمادگي او براي شنيدن بيش از هر وقت ديگري است (حتي بيش از زماني که براي خريد به فروشگاهي مراجعه مي کند) مردم به دلايل مختلفي به نمايشگاه مي آيند و مراجعه کننده بايد بتواند از شرکت کنندگان حداکثر استفاده را بنمايد برخي از اين دلايل به شرح زير مي باشد:
- مقايسه
- ارزيابي
- انتخاب کالا