خانه

 به وبسایت اقتصاد، صنعت، تجارت خوش آمدید 

در عصر حاضر تمامی کشورهای جهان در حال رقابت برای کسب قدرت بیشتر در منطقه ی خود و سطح جهان هستند. کسب این قدرت و همچنین پایداری و پیشرفت کشور نیازمند اقتصادی با ثبات، صنعتی رو به رشد و تجارت فعال دارد. این سه عنصر که مکمل یکدیگر نیز هستند در کنار هم میتوانند کشوری را قدرتمند و تاثیر گذار کند و عدم حضور هر یک از آنها کشور را قطعا دچار مشکل خواهد کرد.

برقراری امنیت در این سه عنصر، مستلزم حضور فعال و مستمر افراد متخصص در هر یک از آن زمینه هاست. اقتصاد دانان مجرب، صنعتگران قدرتمند و تجار موفق سرمایه های اصلی یک کشور رو به رشد هستند که به طور مستقیم در پیشرفت و سرنوشت کشور تاثیر گزارند، از این رو آموزش، تعلیم و تربیت افراد حاذق در این رشته ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

در این سایت به بررسی اخبار و اطلاعات رشته های اقتصاد، صنعت و تجارت خواهیم پرداخت امیدواریم که برای تمامی دوستان مفید فایده قرار گیرد.